منو
 صفحه های تصادفی
تغییر اقلیم وخشکسالی
بعد چهارم
محیطهای دریایی
نامه نگارى
تاریخچه علم فسیل شناسی
کوه ابوقبیس
شرکت آی بی ام
مجمع عمومی مؤسس
اروپای دوران قدیم
لقب سیدالشهداء
 کاربر Online
626 کاربر online
 : زمین شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 16 شهریور 1386 [19:16 ]
  پیشینه اولین تحقیقات زمین شناسی در ایران وکاربردآن درزندگی
 

از چه زمانی در کشورمان وتوسط چه کسانی تحقیقات زمین شناسی انجام شده است؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه زمین شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 513   در :  شنبه 17 شهریور 1386 [12:19 ]
  استفاده از خاک رس
 

.11000 -10000 سال پیش شاید پس ازشناخت بهترین سنگ برای ساخت دست افزار سنگی ویا همزمان باآن ازنخستین گامهای زمین شناسی انسان شناخت خاک های رنگین برای آرایش ورنگ آمیزی وشناخت خاک رس برای ساخت ظرفهای سفالی،کوزه گری،خشت ولوح گلی بوده است.
&خاک رس نخستین ماده معدنی است که برای تهیه ی محصول صنعتی به کار گرفته شد.
&در ایران زمین یکی از نخستین نمونه های آن کوزه ی ساخته شده در چرخ کوزه گری ولوله گلی کشف شده درتپه های گنج دره می باشد.
درکشورهای دیگرپیکرهای گلی پخته شده با ،سنی بیش از 20000سال پیش پیدا شده بنابراین باید بتوان آثاری قدیمی تردرکشورمان پیدا کنیم.

  امتیاز: 0.00