منو
 صفحه های تصادفی
امکان زندگي مسالمت آميز با پيروان اديان ديگر
کلیک
کارنامه اسلام در ایران
رنگ چشم
غارهای طبیعی
داود بن کثیر
اوربیتال های p
روانشناسی هیجان
اوژیت
سراب کیهانی
 کاربر Online
774 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 18 مرداد 1386 [19:51 ]
  چرا آسمان آبی است؟
 

چرا آسمان آبی است؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  پنج شنبه 18 مرداد 1386 [19:57 ]
  چرا آسمان آبی است ؟
 

چرا آسمان آبی است ؟

علت رنگ آبی آسمان پراکندگی نور می باشد . هنگامی که نور خورشید با مولکولهای گازی موجود در جو برخورد می کند دو عامل در پراکنده شدن نور دخالت دارند:
1- طول موج نور
2- ذره ای که نور با آن برخورد دارد
اگر اندازه ذره ، کمتر از طول موج های نور مرئی باشد آن ذره طول موج کوتاهتر را بیشتر از طول موجهای بلند تر پراکنده می کند . مولکولهای جو زمین که ابعادشان کوچکتر از طول موج نور آبی است نور آبی را بیشتر از نورهای دیگر پراکنده می کند و به این ترتیب آسمان آبی به مشاهده می شود .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 08 شهریور 1386 [09:26 ]
  چرا آسمان آبی است؟
 

رنگهای آسمان را ببینید.

  امتیاز: 0.00