منو
 کاربر Online
515 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 24 تیر 1386 [15:52 ]
  هدف های دانش و فناوری نانو
 

تقریبا بسیاری از دانش های نانو و شاید فناوری نانو علاقه مند هستند که مواد جدید تولید کنند و موادشناخته شده را ارتقاء دهند. نانو مواد را می توانند به وسیله روش های مختلف ساخت. ساختن ساختارهای بسیار کوچک از تکه های بزرگ مواد, برای مثال ایجاد یک مسیر به وسیله خوردگی اسید روی یک سطح از سیلیسیم یک ریزتراشه.
آن هاممکن است به وسیله روش های از پایین به بالا, اتم به اتم یا مولکول به مولکول ساخته شوند. یک راه انجام تشکیل خودبه خودی ,که آرایش اتم ها یامولکول ها که درساختار که ناشی ازویژگی های طبیعی است. رشد بلورها در صنعت نیمه رسانا ها که یک مثال برای خودتجمعی است, فرایندی که نتیجه سنتز شیمیایی مولکول های بزرگ است.
روش دوم استفاده ازابزارها برای حذف هراتم یامولکول به صورت منفرد است. اگرچه درحال حاضر استفاده از آن برای کاربرد های صنعتی بسیار مشکل و نامناسب است.
کاربرد کنونی مواد در مقیاس نانو ایجاد پوشش های بسیار نازک برای مثال در صنعت الکترونیک و سطوح فعال برای مثال شیشه های خود تمیز شونده را در بر می گیرد.
توانایی تولید مواد با دقت و صحت بسیار بالا(بهتر از 100 نانو) به سود قابل توجهی در صنایع گوناگون هم چون صنعت خودروسازی و تولید ابزار مورد نیاز صنعت ارتباطات و ... مینجامد.

  امتیاز: 0.00