منو
 کاربر Online
599 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 19 تیر 1386 [07:53 ]
  فیزیک دوربین های فروسرخ (مادون قرمز)
 

پیش از آشنایی با فیزیک دوربین های فروسرخ توجه به مقدمه ای که در پی می آید ضرورت دارد.
همه ی اجسام در هر دما و شرایط فیزیکی از خود تابش می کنند. در محدوده ی دماهای معمولی و یا اصطلاحا دمای اتاق گستره ی طول موج تابش اجسام بیش تر از 0.7 میکرون و تا حدود 1 میلی متر است. به این تابش که در این گستره ی طول موج قرار دارد تابش گرمایی نیز گفته می شود.
چشم انسان به دلیل ساختار فیزیک خاصی که دارد تنها می تواند گستره ی طول موج 0.4 تا 0.7 میکرون را آشکار کنند و از آشکار سازی نور فروسرخ عاجز است. حال آن که پوست انسان نسبت به این گونه تابش ها حساس است.< اما، به دوربین هایی که فیلم های آنها حساس به ناحیه فروسرخ باشند دوربین های فروسرخ ( مادون قرمز) گفته می شود . به کمک این دوربین ها حتی می توان در تاریکی مطلق نیز عکس گرفت. در عکسی که به این ترتیب گرفته می شود چون تابش گرمایی گسیل شده از جسم ها بر روی فیلم اثر می گذارد اجسامی که دمای بیش تر دارند ( مثل بخاری ) پر رنگ تر دیده می شوند اما یک پارچ محتوی آب یخ (چون تابش گرمایی کم تری دارد)تیره تر است.

  امتیاز: 0.00