منو
 کاربر Online
652 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  پنج شنبه 31 خرداد 1386 [15:20 ]
  کوچکترین سازنده عالم؟
 


آیا می دانید که زمانی تصور می شد که خشت بنای ماده را سه ذره الکترون، پروتون و نوترون یعنی اجزا ساختمانی اتم تشکیل می دهند ولی اکنون فیزیکدانها دیگر چنین اعتقادی ندارند؟

در حقیقت در درون پروتونها و نوترونها ذرات کوچکتری وجود دارند که به آنها `کوارک` می گویند.
کوارکهای متنوع و تعدادشان به شش تا رسیده است که آنها را با نامهای نوظهور: بالا (u)، پایین (d)، شگفت (s)، افسون، ته و سر، یاد می کنند ولی آیا تعداد کوارکها به همین شش کوارک با نامهای شگفت انگیزشان پایان می یابد یا خیر، هنوز چیزی نمی دانیم.
ضمن این که نمی توان گفت که همه جهان فیزیک هم صرفا از کوراکها ساخته شده اند، زیرا الکترونها از کوارک ساخته نشده و هنوز الکترون ذره‌ای بنیادی است و مانند خانواده کوارکها، خانواده الکترون که بیشتر خانواده لپتون هم گفته می شود وجود دارد.
مانند خانواده کوارک که دارای شش عضو است، خانواده لپتون هم شش عضو دارد! این دو ذره ممکن است دارای خاصیتی دیگر هم باشد که این خاصیت را رنگ می نامند (البته رنگی مانند سبز و سرخ و...در کار نیست و تنها اصطلاح است) و از این دوازه ذره شش تای آنها رنگی است.

داستان ذرات بنیادی تا همین جا پایان نمی پذیرد و علاوه بر دو خانواده یاد شده، خانواده پادکوارکها و پالیتونها نیز وجود دارند. چنانکه دیده میشود جهان بسیار خردها، بسیار پیچیده است و دانش ما بسیار اندک.


  امتیاز: 0.00