منو
 کاربر Online
1075 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  سه شنبه 29 خرداد 1386 [05:47 ]
  باروت و واکنشهای آن در محیطهای مختلف
 

باروت مخلوطی از 75 درصد نیترات سدیم و 13 درصد زغال و 12 درصد گوگرد می‌باشد. نیترات ، اکسیژن لازم برای سوختن دو ماده محترقه دیگر را بدست می‌دهد. انبساط گازهای نافلزی که در نتیجه احتراق تشکیل می‌شود، نیروی لازم برای پرتاپ گلوله و نظایر آن را تهیه می‌کنند. در موقع انفجار ، دودی خارج می‌شود که مربوط به ایجاد سولفور پتاسیم است.

2NO3K + 3C + S == 3CO2 + SK2


اگر در هوای آزاد ، باروت را بسوزانیم، رابطه زیر بدست می‌آید، ولی این واکنش با آنچه در فضای محدود انجام می شود، متفاوت است.

4NO3K + 2C + 3S == 2CO3K2 + 3SO2 + 2N2


جسم جامدی که پس از انفجار باقی می‌ماند، موجب کثیف کردن لوله تفنگ می‌شود.

  امتیاز: 0.00