منو
 صفحه های تصادفی
انگیزه فیزیولوژیک
ناحیه سودانی دکانی
محمد بن ابی الساج
برکت آب وضوی امام جواد علیه السلام
عهدنامه مجمل
آهک
میخک «داروئی»
استرانسیوم
فهرست کانی ها
چهار نیروی بنیادی
 کاربر Online
811 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  سه شنبه 29 خرداد 1386 [06:47 ]
  باروت و واکنشهای آن در محیطهای مختلف
 

باروت مخلوطی از 75 درصد نیترات سدیم و 13 درصد زغال و 12 درصد گوگرد می‌باشد. نیترات ، اکسیژن لازم برای سوختن دو ماده محترقه دیگر را بدست می‌دهد. انبساط گازهای نافلزی که در نتیجه احتراق تشکیل می‌شود، نیروی لازم برای پرتاپ گلوله و نظایر آن را تهیه می‌کنند. در موقع انفجار ، دودی خارج می‌شود که مربوط به ایجاد سولفور پتاسیم است.

2NO3K + 3C + S == 3CO2 + SK2


اگر در هوای آزاد ، باروت را بسوزانیم، رابطه زیر بدست می‌آید، ولی این واکنش با آنچه در فضای محدود انجام می شود، متفاوت است.

4NO3K + 2C + 3S == 2CO3K2 + 3SO2 + 2N2


جسم جامدی که پس از انفجار باقی می‌ماند، موجب کثیف کردن لوله تفنگ می‌شود.

  امتیاز: 0.00