منو
 صفحه های تصادفی
مدیریت بحران
نمک سود کردن
مرزه
طحال
tongue inflammation
مصحف ابی بن کعب
رژیم غذایی
شبهة تعارض عقل و دین
تشکیل دوره پنجم جدول تناوبی
حرکت با توپ
 کاربر Online
1262 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  چهارشنبه 23 خرداد 1386 [19:59 ]
  انواع آکنه
 

انواع آکنه

  • آکنه خفیف: به صورت جوشهای زیر پوستی یا ضایعات التهابی خفیف مشخص می شود.

  • آکنه متوسط: با تعداد بیشتر جوشهای زیر پوستی، جوشهای عمیق تر و گاهی چرکی مشخص می شود ولی این ضایعات جوشگاه مشخصی به جای نمی گذارند.

  • آکنه شدید: با ضایعات چرکی و عمیق با تعداد زیاد و التهاب و جوشگاه مشخص می شود.

  • آکنه خیلی شدید: با جوشهای کنار هم فراوان که حتی گاهی با مجاری عمیق به هم متصل شده و جوشهای عمیق و ملتهب و جوشگاه مشخص میشود.

  امتیاز: 0.00