منو
 صفحه های تصادفی
ابو محمد عبدالله بن میکال
لباسهای ضد شوک
سیمای بهشتیان در قرآن
پروپان و بوتانها
لایب نیتس
DNA با تکرار متوسط
اثرات تخریبی موج انفجاری
ریاضیات در زندگی و عمل
یونونوکتیم
انگیزه پژوهش درباره دین
 کاربر Online
577 کاربر online
 : ریاضی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline آیدا سلیم نژاد 3 ستاره ها ارسال ها: 121   در :  یکشنبه 20 خرداد 1386 [06:13 ]
  کاربردهای دنباله اعداد فیبوناتچی
 

سلام:

دنباله اعداد فیبوناتچی در چنان موارد نامربوطی چون درخت خانوادگی زنبور نر و صفحه کلید پیانو نیز دیده میشود .اگر تعداد اجداد در هر نسل را در طول تاریخ بنویسیم اعداد دنباله فیبوناتچی حاصل خواهد شد.

  امتیاز: 0.00