منو
 کاربر Online
1198 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 19 خرداد 1386 [05:32 ]
  فرهنگ فیزیک
 

سلام
همه ما تا حالا اسم فرهنگ رو شنیدیم و ازش استفاده هم کردیم تو فرهبگ ها تمام واژگان حوزه ایی که اون فرهنگ قراره جستجو کننه رو به زبون ساده توضیح میدن. خود فرهنگ هام به طور کلی دو دستن 1-فرهنگ های عمومی مثل فرهنگ فارسی دهخدا ، فرهنگ فارسی عمید یا فرهنگ انگلیسی آکسفورد و... 2-فرهنگ های تخصصی مثل فرهنگ ریاضی ، فرهنگ شیمی ،فرهنگ زیست و...
تو این تایپیک می خوایم هر کس هر واژه ایی که از فیزیک می دونه به همراه توضیحش اینجا بذاره تا همه ازش استفاده کنن مثلا

آهنگ:نسبت کمیت انجام گرفتن هر فرایند به زمان انجام گرفتن آن.
ابررسانا: ماده یی که خاصیت ابررسانایی داشته باشه.
بازوی مقاوم :فاصله نیروی مقاوم اهرم از تکیه گاه ان.

همین طور که دیدین حتما لازم نیست که واژه های قلمبه سلمبه رو بیاریم می تونیم از واژه های راحتم استفاده کنیم
دوستان منتظر نظرات ، پیشنهادات و مشارکت شما هستیم.
موفق و پیروز باشید.
افشین آقایان

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 19 خرداد 1386 [14:54 ]
  (1)
 

رقص محوری:تغییرات تناوبی کوچک زاویه ی محور زمینبا صفحه مدار حرکت ان بدور خورشیدکه دوره تناوب ان 19سال است
رله:اسباب الکتریکی یا الکترونیکی است که در ان تغیی جریان الکتریکی یک مدار ،جریان را در همان مدار یا مداری دیگر کنترل می کند
رنگین کمان:قوسی از رنگ های طیف که بر اثر پاشیدگی نور سفید خورشید طی شکست و بازتابش کلی ان در قطرات باران در اسمان ایجاد می شود
رونگتن،ویلهم کنراد:فیزیکدان المانی که پرتو ایکس یا پرتو رونتگن راکشف کرد و به همین دلیل برنده اولین جایزه نوبل فیزیک در سال 1901 شد
زارلینو،جوزپه:دانشمند،کشیش و موسیقیدان ایتالیایی که نظریه های متعددی در زمینه موسقی دارد گام طبیعی(زارلن)به نام اوست
زوج زایی:پیدایش یک الکترون و یک پوزیترون از یک فوتون در میدان های الکتریکی قوی

افشین آقایان
زیمنس:واحد رسانایی الکتریکی در دستگاه SI
ساعتگرد:در جهت حرکت عقربه های ساعت
ستاره های دوتایی:یک زوج ستاره که حول مرکز جرمشان می گردند
سرعت موج:مسافتی که هر نقطه از جبهه موج در واحد زمان طی می کند
سیال مغناطیسی:شاره ای فرضی که دانشمندان قرن 18خیال می کردند خاصیت مغناطیسی را از ماده ای به ماده دیگر منتقل می کند
فرایند ارمانی:فرایندی فرضی که در ان دستگاه همیشه بسیار نزدیک به حالت تعادل خود قرار دارد

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  شنبه 19 خرداد 1386 [15:19 ]
  تشکر
 

با سلام

همکار محترم از مشارکت و ایجاد بحثهای داغ در انجمن فیزیک کمال تشکر رو داریم.

خدا یار و یاورتان

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 20 خرداد 1386 [07:58 ]
  (2)
 

فیزیک حالت جامد:بخشی از علم فیزیک که به بررسی خواص فیزیکی جامدات به ویژه خواص الکتریکی مواد نیمه رسانا به علت ساختار الکترونیکی شان می پردازد
فیزیک ذره ایی:بخشی از علم فیزیک که ذرات بنیادی مثل الکترون پروتون و پوزیترون را بررسی می کند
قانون استفان-بولتزمن:قانونی که بنا به ان کل انرژی تابیده شده از واحد سطح جسم سیاه در واحد زمان با توان چهارم دمای ان جسم بر حسب درجه کلوین متناسب است
قانون بنیادی الکتریسیته ی ساکن:قانونی که مبنی بر ان بارهای همنام یکدیگر را دفع وبارهای نا همنام یکدیگر را جذب می کنند
قانون تابش کیرشهف:قانونی که بنا بر ان هر جسم همان پرتوهایی را جذب می کند که خود می تواند بازتاب دهد
قدر ظاهری:درخشندگی یک ستاره انگونه که به نظر ناظر زمینی می رسد صرفنظر از فاصله ی ان
قدر مطلق:قدر ظاهری یک ستاره هرگاه از فاصله یی برابر با ده پارسک دیده شود
پارسک: فاصله ی نجومی است که برابر با فاصله ی بین زمین وخورشید
پارامتر ترمودینامیکی:هر کمیت قابل اندازه گیری در دستگاه ترمودینامیکی
پراکنش:فرایندی که در ان مسیر پرتو های نور به وسیله ی ذرات و مولکول ها ی هوا یا هر محیط محل عبور نور تغییر می یابد
پرتوی بتا:پرتوی که از ذرات بتا (الکترون و پروتون)تشکیل شده است
عدسی هلالی:عدسی همگرا یا واگرایی که یک سطح ان کاو و سطح دیگر ان کوژ باشد
لومینسانس:بابش نور از یک جسم نه هر علتی به جز افزایش دما
مزیت مکانیکی:نسبت نیروی مقاوم( یا بار)به نیروی محرک(یا کارگر)در یک ماشین ،نشانه ان A است

افشین آقایان

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 21 خرداد 1386 [06:29 ]
  (3)
 

قانون پایستگی اندازه حرک تزاویه ی:قانونی که بنا بر ان در هر دستگاهی که برایند گشتاوردهای وارد بر ان صفر باشد ،جمع کل اندازه حرکت زاویه ی صفر است
قانون بویل -ماریوت:قانونی که بنا به ان حاصلضرب حجم وفشار معینی از هر گاز در دمای ثابت مقداری ثابت است
موج کوتاه:موج الکترومغناطیسی یی که طول موج ان در محدوده 15 تا 100 متر باشد
موج هذلولی:موج ساکنی به شکل هذلولی که در اثر تداخل نوجهای حاصل از دو منبع ارتعاشی هم دامنه وهم بسامد بر سطح اب ایجاد می شود
موج تخت:موجی که جبهه موج ان یک صفحهع یا سطح تخت باشد
میدان یکنواخت:ناحیه یی از فضا که در ان اندازه و جهت شدت میدان ثابت باشد
میلی بار:واحد اندازه گیری فشار در هواشناسی معادل یک هزارم بار یا 100 پاسکال
هیدرودینامیک:دانش بررسی حرکت شاره ها ی ترکم ناپذیر و برهمکنش این شاره ها با مرز های محصور کننده شان
یخ خشک:دی اکسید کربن جامد که در دمای پایین تر از 78 درجه یانتیگراد منجمد می شود
توربوآلترناتو:دستگاه مولد برق که به کمک توربین بخار کار می کند
تن،نوا:یک نوسان صوتی که حس شنیداری زیر وبم داری تولید می کند
توریچلی،اوانجلیستا:فیزیکدان و ریاضیدان ایتالیایی که برای نشان دادن واندازه گیری فشار جو ازمایشی انجام داد که به نام او ازمایش توریچلی خوانده می شود
جذب گزینشی ،جذب انتخابی:جذب طول موج های معینی از پرتوهای یک چشمه نور به وسیله یک ماده

  امتیاز: 0.00