منو
 صفحه های تصادفی
کربن
اصول شمارش
خواص نور لیزر
بنزن
قتل میرزا سلیمان وزیر محمد خدابنده
سحابی بازتابی
افزایش سرعت انجام تکالیف
ارزیابی پارامتریک رسانه های مختلف(نوار و دیسک و...
ابااسحاق عمرو بن عبدالله اسبیعی
افراط در آزادی
 کاربر Online
1740 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  سه شنبه 15 خرداد 1386 [18:04 ]
  مفهوم چهار نیروی بنیادی طبیعت
 

نیروی پر قدرت کوارک

که نیروی رنگ نیز نامیده می شود از جدا شدن بیش از حد کوارکهای داخل هسته از یکدیگر و یا حتی از پرت شده آنها به خارج جلوگیری می کند . نیرونی پر قدرت کوارک یا نیروق قوی از طریق ذرات مبادله کننده یا به اصطلاح گلوئون ها انتقال می یابدکه بین کوارکها در پرواز هستند این نیرو مانند چسب پیوستگی بین کوارکها را تضمین میکند. نیروی هسته ای که پروتونها و نوترونها را در هسته اتم به هم پیوسته نگاه می دارد در واقع نیروی بنیادی نیست بلکه نیرویی است که از نیروی رنگ کوارکها(یعنی قویترین نیرویی که به اشاره می شود) به دست می آید.

نیروی الکترومغناطیسی

این نیرو که صحبت از بارهای الکتریکی به میان می آید ظاهر می شود یک ذره دارای بار الکتریکی مثبت به وسیله یک ذره مثبت دیگردفع و به سوی یک ذره دارای با ر الکتریکی منفی جذب می شود این نیرو توسط فوتونها یا ذرات نوری مبادله می شود و در نتیجه این ذرات نوری که بین ذرات بار دار در پرواز هستند به یکدیگر متصل می شوند.

نیروی ضعیف

بسیاری از ذرات نسبت به هیچ یک از دو نیروی یاد شده در بالا یعنی نیرونی قوی کوارک و نیروی الکترومغناطیسی واکنش نشان نمی دهند از آن میان ذراتی هستند که فاقد با ر الکتریکی و رنگ هستن برای این گونه ذرات یک نیروی بنیادی دیگر وجود دارد که در فاصله های خیلی خیلی کم کارگر است.

روش دیگری نیز برای پژوهش در ساختا ر ماده وجود دارد: در این روش الکترونها یا پروتونهای شتابدار را با ذرات دیگر برخورد می دهند و یا باز هم بهتر از آن سنگ بناهای بسیار پر شتاب را با یکدیگر بر خورد می دهند. انرژی رها شده از این طریق ر ا می توان بعداً برای ساخت ذرات جدید که هنوز ناشناخته هستند به کار گرفت ،زیرا همان طور که می دانید انرژی را می توان به ماده تبدیل کرد . به هر حال انسان برای این کار نیاز به ذرات باردار بسیار پر شتاب دارد که این ذرات در دستگاههای که اصطلاحاَ شتاب دهنده های انرژی بالا نامیده می شوند تولید شده و به سرعتهای بسیار بالایی شتاب می یابند.

  امتیاز: 0.00