منو
 کاربر Online
1017 کاربر online
 : ریاضی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline آیدا سلیم نژاد 3 ستاره ها ارسال ها: 121   در :  دوشنبه 14 خرداد 1386 [21:46 ]
  پاسخ به جواب بدید
 

سلام:

پاسخ سوال شما با در نظرگرفتنr=2 به ترتیب برای سینوس کسینوس تانژانت وکتانژانت120درجه برابرمی شود بارادیکال3 بر4 و

منفی 4/1 ومنفی رادیکال3 ومنفی رادیکال 3بر3.سلیم نژاد

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline آیدا سلیم نژاد 3 ستاره ها ارسال ها: 121   در :  سه شنبه 15 خرداد 1386 [18:55 ]
  اشتباه شد ببخشید
 

cryسلام:

به دلیل یک اشتبا کوچک پاسخ فوق برای سینوس وکسینوس اشتباه شده است .جواب صحیح برای سینوس وکسینوس به ترتیب عبارت است از رادیکال 3بر 2 ومنفی 2/1. امیدوارم پوزش منرا پذیرا باشید.frown

  امتیاز: 0.00