منو
 صفحه های تصادفی
نقاشی اصیل ایرانی
آزمایش الکتروسکوپ
ریشه نابجا
بیست ویژگی برتر پیامبر قبل از بعثت
تنوع در تعداد کروموزومها
سعید بن عبدالملک
قصّه
مگنزیت
نظریه دو جمله ای ها
چگونگی قیام 15 خرداد
 کاربر Online
1200 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline هامونی 2 ستاره ها ارسال ها: 31   در :  شنبه 12 خرداد 1386 [12:02 ]
  انواع بادها
 

باد به دلیل حرکت هوا از مناطق پر فشار به مناطق کم فشار ایجاد می شود. اختلاف فشار ، روی سرعت باد تاثیر می گذارد . در صورتی که اختلاف کم باشد ، باد خفیف است، اما در صورتی که اختلاف زیاد باشد ، باد شدید است.

نیروهای صفرتا 2
سرعت باد تا 11 کیلومتر (صفر تا 7 مایل) در ساعت ؛ هوا آرام یا دارای حرکت آهسته بوده و همراه با غبار و حرکت آهسته برگها می باشد.

نیروهای 3تا4
سرعت باد از 12 کیلومتر (8مایل) در ساعت تا 29 کیلومتر (18 مایل) در ساعت می باشد. نسیم یا باد متوسط وجود دارد که پرچمها را به هم میزند ، کاغذها را به هوا بلند می کند و به اطراف می برد و برگها و شاخه های کوچک درختان را حرکت می دهد.

نیروهای 5 تا6
سرعت باد از 30 کیلومتر (19 مایل) در ساعت تا 50 کیلومتر (31 مایل) در ساعت است. باد نیمه قوی یا قوی وجود دارد و درختان کوچک و شاخه های بزرگ به حرکت در می آیند و اشیاء سبک در سطح زمین به اطراف پرتاب می شوند.

نیروهای7 تا 9
سرعت باد از 51 کیلومتر (39 مایل) تا 87 کیلومتر (54 مایل)در ساعت است. تند باد یا طوفان شدید وجود دارد. تمام درختان تکان می خورند ، شاخه ها می شکنند و دودکشها و سقفهای خانه ها از جا کنده می شوند.

نیروهای 10 تا12
سرعت باد از 88 کیلومتر (55 مایل) در ساعت تا بیش از 118 کیلومتر (74 مایل) در ساعت می باشد . طوفان یا طوفان شدید وجود دارد. درختها از ریشه کنده می شوند و خرابی های گسترده ایجاد می شود.

  امتیاز: 0.00