منو
 کاربر Online
695 کاربر online
 : ریاضی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 09 خرداد 1386 [10:32 ]
  ژاکوبی
 

الگوریتم حل روش تقریب کمترین مربعات به روش تکرار ژاکوبی
اگر امکان دارد مرا را راهنمایی کنید .
من می خواهم برنامه ای برای تابع fx=e
x
2 با n=10 ,n=12 بنویسم در واقع ماتریس 11*11و13*13باید داشته باشم که مقدار تقریب کمترین مربعات را از طریق حل ماتریس ضرایب دو ماترِیِس بالا به روش تکرار ژاکوبی حل کند
با تشکر از زحمات شما
(e
x
2( منظور عدد eبه توان xبه توان 2 است.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 09 خرداد 1386 [10:32 ]
  حل تمرین با روش ژاکوبی
 

الگوریتم حل روش تقریب کمترین مربعات به روش تکرار ژاکوبی
اگر امکان دارد مرا را راهنمایی کنید .
فریده صفری
من می خواهم برنامه ای برای تابع fx=e
x
2 با n=10 ,n=12 بنویسم در واقع ماتریس 11*11و13*13باید داشته باشم که مقدار تقریب کمترین مربعات را از طریق حل ماتریس ضرایب دو ماترِیِس بالا به روش تکرار ژاکوبی حل کند
با تشکر از زحمات شما

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 10 خرداد 1386 [08:15 ]
  الگوریتم حل روش تقریب کمترین مربعات به روش تکرار ژاکوبی (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:

الگوریتم حل روش تقریب کمترین مربعات به روش تکرار ژاکوبی
اگر امکان دارد مرا را راهنمایی کنید .
فریده صفری
من می خواهم برنامه ای برای تابع fx=e
x
2 با n=10 ,n=12 بنویسم در واقع ماتریس 11*11و13*13باید داشته باشم که مقدار تقریب کمترین مربعات را از طریق حل ماتریس ضرایب دو ماترِیِس بالا به روش تکرار ژاکوبی حل کند
با تشکر از زحمات شما

  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست