منو
 صفحه های تصادفی
موتور دیزل
برون
کاربردهای انتگرال معین
دوره تریاس
انستاتیت
کاربر:معصومه قاسمی
شراب بهشتی
طبیعت و غریزه و فطرت
لاک پشت
خورجینک آنگوستس سپته
 کاربر Online
420 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 05 خرداد 1386 [10:24 ]
  چرا هریک ازگازهای معروف به گازهای جاب طول موج های خاصی راجذب نموده ولی نسبت به طول موج های دیگر حساسیت ندارند (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی
الهام کریمی

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 07 خرداد 1386 [06:14 ]
  گازهای جاب؟؟؟
 

لطفا بیشتر توضیح دهید.

منظورتون از گازهای جاب چی هست؟!rolleyes

  امتیاز: 0.00