منو
 کاربر Online
562 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  پنج شنبه 03 خرداد 1386 [13:21 ]
  عدد اوکتان چیست؟
 

عدد اوکتان ، عددی است قراردادی که میزان بهسوزی یک سوخت را نشان می‌دهد و طبق قرارداد برای ایزواوکتان که بهترین سوخت است، برابر 100 و برای هپتان نرمال که بدترین سوخت است، برابر صفر انتخاب شده است.
از این دو جسم ، مخلوط هایی به نسبت های مختلف درست کرده‌اند و بدی یا خوبی یک واکنش سوختن سوخت را نسبت به این مخلوط ها می‌سنجند. بدیهی است که هرچه ایزواوکتان در یک مخلوط بیش تر باشد، آن مخلوط سوخت بهتری است و موتور هنگام کار با آن ، بهنگام کار ، تق تق و سر و صدای کم تری می‌کند.
وقتی می‌گویند: عدد اوکتان یک سوخت 90 است، یا 90 در صد آن ایزواوکتان است و از نظر سوختن شبیه مخلوطی می‌سوزد که 90 درصد آن ایزواوکتان است و 10 درصد دیگر هپتان نرمال است. مسلما هرچه عدد اوکتان سوختی بزرگ تر باشد، آن سوخت مرغوب تر است.
این قرارداد موقعی به عمل آمد که ایزواکتان بهترین سوخت بود. امروزه مواد یا سوخت های بهتری پیدا کرده‌اند. در نتیجه عدد اوکتان این سوخت ها از 100 تجاوز می‌کند. بطور کلی عدد اوکتان هیدروکربن ها و هیدروکربن های بدون شاخه ، پایین و عدد اوکتان هیدروکربن های سیر شده حلقوی ، متوسط و عدد اوکتان هیدروکربن های زنجیری پرشاخه و ترکیب های آروماتیک بالاست.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 21 خرداد 1386 [15:00 ]
  بالا بردن عدد اکتان
 

برای بالا بردن عدد اکتان سوخت و مرغوبتر نمودن آن ، به آن تترا اتیل سرب Pb(C2H5)4 می‌افزایند و برای جلوگیری از رسوب ذرات سرب و اکسید سرب در درون موتور ، به بنزین ، برمید اتیلن C2H4Br2 هم اضافه می‌کنند.
برم این جسم ، با ذرات سرب آزاد شده به صورت PbBr2 در می‌آید که در دمای درون موتور ، به حالت بخار است و همراه سایر گازهای حاصل از سوخت ، از اگزوز اتوموبیل خارج می‌شود.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  چهارشنبه 23 خرداد 1386 [13:05 ]
  عدد اکتان در ایران
 

در ایران ، عدد اکتان بنزین معمولی 90 و عدد اکتان بنزین سوپر ، 97 است. ضمنا برای بلا بردن عدد اکتان بنزین معمولی و تبدیل آن به بنزین سوپر ، از همان روش ایزومریزاسیون استفاده می‌گردد.

  امتیاز: 0.00