منو
 کاربر Online
1234 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  سه شنبه 01 خرداد 1386 [09:57 ]
  فصول سال
 

سلام

تغییر فصلها بر همه ی فعالیتهای ما تأثیر می گذارند. فصلها تعیین می کنند که ما گیاهان زراعی خود را چه زمانی بکاریم و چه وقتی برداشت کنیم. چه لباسی بپوشیم، چه بخوریم؛ از چه مقدار انرژی برای گرم کردن و ایجاد روشنایی استفاده کنیم و حتی چه احساسی داشته باشیم. فصلها بر اثر مایل شدن محور زمین در هنگام گردش سالانه به دور خورشید ، به وجود می آید. و ...

نظرتون در این موارد چیه؟
از شما کاربر محترم دعوت می شود در تکمیل بحثها ما را یاری کنند.
متشکر

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  چهارشنبه 02 خرداد 1386 [10:12 ]
  انحراف محور زمین
 

انحراف محور زمین
زمین در مداری بیضی شکل به دور خورشید می چرخد. مدار زمین در پیرامون صفحه ای فرضی به نام صفحه ی مداری عمود نیست و با آن زاویه ی 5/23 درجه می سازد. این انحراف سبب نامساوی شدن طول روز و شب در زمانهای متفاوت سال در یک نقطه می شود.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  پنج شنبه 03 خرداد 1386 [12:20 ]
  انقلاب تابستانی و انقلاب زمستانی
 

روز اول تیرماه قطب شمال پیش از هر زمان دیگر (به اندازه 5/23 درجه) بسوی خورشید متمایل می شود و نور خورشید فقط به برخی از سرزمینهای نیم کره شمالی عمود می تابد. این روز طولانی ترین روز در نیمکره شمالی است و به آن انقلاب تابستانی می گویند. روز اول دی ماه قطب شما بیش از هز زمان دیگر (به اندازه 5/23 درجه) از خورشید دور است و نور خورشید به هیچ نقطه ای از نیمکره شمالی عمود نمی تابد. این روز کوتاهترین روز در نیمکره شمالی است و به آن انقلاب زمستانی می گویند. زمانی که در نیمکره شمالی انقلاب تابستانی است، در نیمکره جنوبی انقلاب زمستانی اتفاق می افتد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  شنبه 05 خرداد 1386 [06:36 ]
  اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی
 

انحراف محور زمین در اول مهر و اول فروردین تاثیری بر چگونگی تابش نور خورشید به نیمکره شمالی و جنوبی زمین ندارد و هر دو نیمکره به یک اندازه نور خورشید را دریافت می کنند. در این دو روز ، در همه جای زمین طول روز و شب مساوی و برابر 12 ساعت است. به این دو روز اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی می گویند. زمانی که در نیمکره شمالی اعتدال بهاری است، در نیمکره جنوبی اعتدال پاییزی است.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline هامونی 2 ستاره ها ارسال ها: 31   در :  یکشنبه 06 خرداد 1386 [11:32 ]
  فصول سال
 

زمین با سرعت 30571 متر بر ثانیه به دور خورشید می چرخد. در قطبهای شمال و جنوب 6 ماه روز و 6 ماه شب است. بسیاری از منطقه های حاره ای به جای چهار فصل دو فصل مرطوب و خشک دارند. تغییرات فصلی سبب رشد گیاه ، گل دادن آنها ، مهاجرت پرندگان و زمستان خوابی و بیدار شدن جانوران می شود. در سرزمین های نیمکره جنوبی مانند ساحل جزیره ی سبز در استرالیا ، فصل تابستان از دی ماه شروع می شود.

  امتیاز: 0.00