منو
 صفحه های تصادفی
کودهای کلسیم و منیزیم
قرضه
گل
راستگویی
حج های امام سجاد علیه السلام
دستور خریداری نرجس
باب تزاحم چیست؟
تیره چنار
ابومنصور فرامرز
معبد خورشید ، مرکز آیینی
 کاربر Online
423 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  یکشنبه 26 فروردین 1386 [16:13 ]
  علت تفاوت ظرفیت گرمایی ویژه آب در سه حالت مایع، جامد و گاز
 

در یخ ، مولکولها در جاهای نسبتا ثابتی قرار دارند و تنها دارای حرکتهای ارتعاشی هستند و هنگامی که به آن گرما می‌دهیم، گرما ارتعاش مولکولها را افزایش می‌دهد و دمای آن بالا می‌رود.
اگر به آب مایع گرما بدهیم مقداری از گرما صرف شکستن پیوند هیدروژنی بین مولکولها می‌شود و مقداری هم صرف جنبش مولکولها می‌شود. در نتیجه برای آب مایع ، گرمای بیشتری مصرف می‌شود و ظرفیت گرمایی ویژه آن بیشتر از یخ است.
در مورد بخار آب که مولکولها از یکدیگر جدا هستند، گرمای داده شده صرف جنبش مولکولها می‌شود و دما افزایش می‌یابد. بنابراین ظرفیت گرمایی ویژه بخار آب کمتر از آب مایع است.

  امتیاز: 0.00