منو
 صفحه های تصادفی
پرولاپس دریچه میترال
نفاق
صدابرداری در تلویزیون
چگونه مى‏توان به صدق ادعاى انحصارگرایان پى برد؟
مفهوم کار - قضیه کار و انرژی
کاوشگر فضایی
شهرهای آمریکای مرکزی -مراحل تحولی
Lutetium
نیمرخ خاک
از مرگ تا قیامت
 کاربر Online
1086 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  چهارشنبه 08 فروردین 1386 [08:06 ]
  مقاومت عجیب عقرب در برابر اشعه اتمی
 

مقاومت عجیب عقرب در برابر اشعه اتمی

یک عقرب در برابر رادیواکتیویته 80 برابر بیش از انسان مقاومت دارد. عقرب بیش از همه موجودات در برابر اشعه اتمی مقاومت می کند.

آیا اگر زمانی جنگ اتمی شروع شود، موجود جانداری بجای خواهد ماند و در این صورت این چه موجودی است؟

برای پاسخگویی به این سوال، دانشمندان آزمایشگاه- موزه ملی تاریخ طبیعی، آزمایش های بسیاری درباره قدرت مقاومت موجودات مختلف در برابر اشعه اتمی انجام داده اند. آخرین نتیجع دانشمندان حاکی است که درت مقاومت عقرب از موجودات دیگر بیشتر است. در حقیقت، دانشمندان دریافتند که بندپایان که بندپایان (حشرات، خرچنگها، عقربها، عنکبوتها و غیره ...) بیش از سایر جانوران می توانند با اشعه گاما مبارزه کنند. البته می دانید که سطح بدن ان جانوران را کیتین می پوشاند. در میان بندپایان، عقرب صحرا که (Androctinus) نامیده می شود، قدرت مقاومت بیشتری دارد.

این عقرب می تواند در اشعه بسیار قوی هم زنده مانده وبه تولید مثل بپردازد و این چیزی است که سایرحیوانات رمقابل اشعه اتمی از آن عاجزند. عقربها تا (000/80) رونتگن را بدون هیچگونه حادثه ای می پذیرند، ولی در (000/100) رونتگن از 10 تا 40 درصد احتمال خطر مرگشان می رود و از یکصدهزار رونتگن به بالا مقاومت آنها بسیار کم می شود تا جائی که می می میرند. در واقع، موجوداتیکه تحت تاثیر اشعه اتمی قرار یرند به اختلالاتی دچار میشوند که به آن `بیماری رادیواکتیو` می گویند مقدار کم این اشعه فقط تحریک حیوان را زیاد می کند که البته پس از مدتی بهبود می یابد. از 50 تا 000/100 رونتگن اختلالاتی در دست و پا و دم ایجاد می کند و سرانجام مرگ را در پی خواهد داشت ولی قبل از مرگ، تنبلی وستی یا غش برای حیوان پیش ی آید.

همچنین موجوداتی که تحت تاثیر اشعه اتمی واقع می شوند دچار از دست دادن وزن میشوند، بنابراین در متابولیسم آنان اختلالاتی تولید می گردد. در این حالت طپش قلب نیز زیاد میشود و از 37 طپش در دقیقه به 50 طپش می رسد آنچه در این میان عجیب است اینکه تابالغ ها بیش از موجودات من از خود مقاومت نشان می دهند. اگر فرض کنیم انسان و سایر پستانداران تا 600 رونتگن (یا حداکثر 100 رونتگن) مقاومت کنند، پرندگان 3000 و حشرات 000/30 رونتگن را تحمل می کنند فقط نوع دیگری از بندپایان بنام Drosophile است که 000/60 رونتگن را تحمل می کند و از این لحاظ این حشره به مقام دوم می رسد.

بی شک کیتینی که بدن بندپایان را می پوشاند اثر زیادی در قدرت مقاومت آنان دارد ولی نمی تواند تنها شرط موجود باشد. بنابراین دانشمندان تصمیم گرفتند که در متابولیسم این جانور تحقیق کنند و سرانجام دریافتند که این مساله به اسیدنوکلئیک موجود در بدن عقربها نیز بستگی دارد و پس از این که جانور تحت تاثیر اشعه اتمی واقع شود، مقدار (DNA) بدنش کم و مقدار (RNA) آن زیاد می شود، عقربها جز قدیمی ترین موجودات هستند و پیدایش آنها را به دوره `سیلورین` از دوران اول زمین شناسی، تخمین می زنند. بی شک، عقربها در گذشته تحت تاثیر رادیواکتیویته واقع شده و از آن جان سالم بدر برده اند.

  امتیاز: 0.00