منو
 صفحه های تصادفی
بزرگترین مقسوم علیه مشترک
قضاوتی کلی پیرامون قاجاریه
ماه شعبان
ماجراهای فلسفی
نظریه دو جمله ای ها
حواریون
اثرات خطرناک آفتکشها بر سلامت انسان
نداشتن پیشینه کفر
تیره هالوراگاسه
ترشی گذاشتن
 کاربر Online
726 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  یکشنبه 05 فروردین 1386 [10:24 ]
  دورترین جسم شناخته شده در عالم چیست؟
 

اخترنماها ، دورترین اجرام شناخته شده در عالم هستند که به نظر می رسد گونه های بسیار پرانرژی و اولیه کهکشانها باشند. آنها از ما میلیاردها سال نوری فاصله دارند. دورترین اخترنمای شناخته شده در حدود 14 میلیارد سال نوری از ما فاصله دارد.

  امتیاز: 0.00