منو
 کاربر Online
758 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  سه شنبه 15 اسفند 1385 [16:23 ]
  هیچ می‌دونید مواد نگهدارنده مواد غذایی چه هستند؟
 

مشتقات سنتزی فنل ، به عنوان ضد اکسیدان و جلوگیری کننده از فساد ، به طور وسیع در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاید دو مورد از مشهورترین آنها ، 2-(1, - دی متیل اتیل) - 4 - متوکسی فنل ( هیدروکسی آنیسول بوتیل دار شده یا BHA ) و 6,2-بیس ( 1,1-دی متیل اتیل ) - 4- متیل فنل ( هیدروکسی تولوئن بوتیل دار شده یا BHT می‌باشند. برای مثال ، افزایش BHA به کره ، عمر نگهداری آن را برای ماهها تا سالها افزایش می‌دهد. BHA و BHT مانند ویتامین E عمل می‌کنند، رادیکالهای اکسیژن را کم می‌کنند، رادیکالهای اکسیژن را کم می‌کنند و فرایند اکسایش را متوقف می‌نمایند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  سه شنبه 15 اسفند 1385 [17:52 ]
  عملکرد ویتامین E ،اکسیر جوانی
 

بطور خلاصه ، رادیکالهای حاصل از اکسیژن می‌توانند واکنشهای زنجیر رادیکالی را در لیپیدها شروع نمایند که منجر به ترکیبهای سمی حاصل از تجزیه آنها می‌شود. ویتامین E ترکیب طیعی و از مشتقات فنل است که به عنوان ضد اکسایش عمل می‌کند و از این فرایندها در لیپید غشاء سلول جلوگیری می‌نماید. ویتامین C و گلوتاتیون واکنشگرهای کاهنده بیولوژیکی هستند که در داخل یا خارج از محیط مایی سلول وجود دارند. غلظت زیاد سیکلوهگزا دی اُنها ( بنزوکینونها ) با مصرف گلوتاتیون موجب مرگ سلول می‌شود. ویتامین C با کاهش بنزوکینون از سلول محافظت می نماید. جلوگیری کننده‌های از ساد مواد خوراکی که بطور سنتزی تهیه می‌شوند، از نظر ساختمانی ، رفتار ضد اکسایشی ویتامین E را تقلید می‌کنند.

  امتیاز: 0.00