منو
 کاربر Online
933 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 05 اسفند 1385 [07:56 ]
  کشف اکسیژن
 

نام و نام خانوادگی:
سرور ابراهیمی
نام کشیشی که قبل از شیمی دان لاووازیه اکسیژن را کشف کرد اما لاووازیه به نام خود ثبت نمود

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 05 اسفند 1385 [07:57 ]
  سوال شیمی در مورد کشف اکسیژن
 

نام و نام خانوادگی:سرور ابراهیمی

سلام چرا سوال من را بعد از 24 ساعت جواب ندادید این بود که نام کشیشی که قبل از لاووازیه اکسیژن را عنصر اصلی است کشف نمود اما لاووازیه به نام خود ثبت کرد؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  شنبه 05 اسفند 1385 [13:49 ]
  پاسخ به اولین کاشف اکسیژن
 

سالهای متمادی محققان عقیده داشتند که هوا از بیش از یک جزء تشکیل شده است. `لئوناردو داوینچی` اعلام کرد که هوا شامل حداقل دو گاز مختلف می‌باشد، در حالیکه پیش از ان احساس می‌شد که هوا یک جزئی می‌باشد. وی همچنین گفت که یکی از این دو گاز برای زندگی و اشتعال ضروری است.
نخستین بار ، عنصر اکسیژن توسط چندین محقق شامل `باین` شیمیدان فرانسوی و `بورج` تحت مطالعه قرا گرفت، اما آنها نمی‌دانستند چگونه باید آن را جمع‌آوری و خواصش را بررسی کنند. در ادامه ، `باین` در سال 1774 مقاله ای نوشت و در آن ، علت افزایش جرم فلزها حین تکلیس را ارائه داد. او معتقد بود که نوع ویژه ای از هوا و سنگینتر از هوای معمولی در فرایند تکلیس به فلز افزوده می‌شود. وی اکسیژن را از راه تجزیه گرمایی ترکیبهای جیوه بدست آورد، اما موضوع را پیگیری نکرد.
در همان سال ( در اول اوت 1774) ، `پریستلی` اکسید قرمز جیوه را در ظرف سربسته ای گذاشت و با عدسی بزرگ ، نور خورشید را روی آن متمرکز کرد. ترکیب مذکور تجزیه شد و جیوه فلزی درخشانی به همراه یک گاز بدست آمد. این گاز برای تنفس مناسب بود و شمعی که در جو آن می‌سوخت، بسیار درخشانتر از سوختن در هوا بود. با کشف این گاز ، `پریستلی` انگلیس را به قد پاریس ترک کرد تا با `لاووازیه` و برخی دیگر از دانشمندان فرانسوی در خصوص آزمایشهای خود صحبت کند.`لاووازیه` بی‌درنگ به اهمیت آزمایشهای او پی برد و `پریستلی` نیز تحت تاثیر نظریه های لاووازیه ، در سال 1786 ماهیت آن را به صورت یک عنصر گازی جدید پذیرفت.
نام سومی نیز در کشف اکسیژن مطرح است که `شیل` شیمیدان سوئدی می‌باشد. او در کتاب شرح شیمیایی درباره هوا و آتش که در سال 1772 نوشته بود، اما دوسال دیرتر توسط ناشر به بازار آمد، اکسیژن را بسیار مفصلتر و دقیقتر از `باین` و `پریستلی` تشریح کرده بود، اما تاخیر در چاپ کتاب ، او را از این حق که کاشف حقیقی اکسیژن باشد، محروم کرد. او اکسیژن را از راه تجزیه ترکیبات غیر آلی تهیه کرد، ولی به‌علت طرفداری از نظریه فلوژیستونی به بیراهه رفت.
در نهایت ماهیت واقعی اکسیژن ، توسط `لاووازیه` شناخته شد. او نظریه فلوژیستونی را دور انداخت و در سال 1772 با آزمایشهای خود در خصوص سوختن ترکیبهای مختلف در هوا ، نتیجه گرفت که وزن همه مواد از جمله فلزات ، بر اثر سوختن و تکلیس افزایش می یابد. لذا باید هوا آمیزه ای از گازهای مختلف باشد که جزئی از ان که برای سوختن با ماده واکنش می کند، مناسبترین هوای تنفس است. به عبارتی ، او با اکسیژن روبرو شده بود، اما از اعلام کشف آن خودداری کرد، چرا که می خواست آزمایشهای بیشتری انجام دهد.
در مجموع `پریستلی` و `شیل` اکسیژن را تولید کردند، بدون اینکه بدانند چه تولید شده است، اما `لاووازیه` با آگاهی و تقریبا بطور همزمان آن را کشف کرد. لذا باید گفت که این عنصر تقریبا در یک زمان توسط سه نفر کشف شده است.

  امتیاز: 0.00