منو
 کاربر Online
291 کاربر online
 : زمین شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline اصغر نامور 3 ستاره ها ارسال ها: 290   در :  یکشنبه 29 بهمن 1385 [15:27 ]
  نزدیکى خوزستان به‌خط استواعامل دریافت بیشترین اشعه ماوراء بنفش خورشید است
 

نتایج یک بررسى دراستان خوزستان نشان داد: نزدیک بودن این استان به خط استوا، عامل دریافت بیشترین پرتوهاى مضر ماوراء بنفش خورشیدى در مقایسه با سایراستانها در کشوراست. دراین بررسى که توسط `فاطمه سیف` کارشناس ارشد فیزیک پزشکى و `محمد على بهروز` استاد فیزیک پزشکى دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور اهواز در مرکز استان انجام شد، به ارزیابى شدت اشعه ماوراء بنفش در فصل‌هاى مختلف در سال ‪ ۸۴‬پرداخته است. نتایج بررسى نشان داد: بیشترین میزان تابش این اشعه در خرداد ماه به شهراهواز بوده است. اندازه‌گیرى شدت اشعه ماوراء بنفش خورشید در شهر اهواز حاکى ازآن است که میانگین ماهانه بیشترین تابش اشعه نوع ‪ A‬به میزان ‪ ۴۳/۲۷‬وات بر متر مربع مربوط به خرداد میانگین ماهانه کمترین تابش به میزان ‪ ۲۰/۰۰۳‬وات بر متر مربع متعلق به آذرماه است. همچنین میانگین بیشترین تابش اشعه ماوراء بنفش نوع ‪ B‬در خرداد ماه به میزان ‪ ۰/۲۷‬وات بر متر مربع و میانگین کمترین تابش در در آذرماه به میزان ‪ ۰/۰۹‬وات بر مترمربع برآورد شد. مقایسه مقادیر اندازه‌گیرى شده اشعه ماوراء بنفش خورشید همچنین بیانگر این است که در طول یک روز بیشترین شدت تابش اشعه درحوالى ظهراست که ناشى از عمودى تر تابیدن خورشید دراین زمان مى‌باشد. دراین وقت به تقریب بیش از ‪ ۶۵‬درصد اشعه فرابنفش خورشید درفاصله زمانى دو ساعت قبل از ظهرتا دو ساعت بعد از ظهر به اهواز مى‌تابد وکمترین مقادیر اشعه در طول سال در روزهاى ابرى مشاهده شد. کمترین مقدار اندازه‌گیرى شده در روز ‪ ۲۵‬آبان سال ‪ ۸۴‬بود که دراین روز مقدار اندازه‌گیرى شده اشعه نوع ‪ A‬برابر ‪ ۰/۶۱‬وات بر مترمربع و اشعه نوع ‪ ،B‬صفر بود. اشعه ماوراء بنفش قسمتى از طیف الکترومغناطیسى است که طول موج آن بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬نانومتر است. از جمله اثرات مضر پرتوهاى فرابنفش بر بدن انسان مى‌توان به آسیب به ‪ ،DNA‬ایجاد سرطان پوست، تضعیف سامانه ایمنى بدن و ایجاد آب مروارید، سرخى پوست(آریتما)، التهاب قرنیه و ملتحمه چشم، آفتاب سوختگى، تیرگى رنگ پوست و پیرى زودرس اشاره کرد. دربررسى انجام شده حفاظت در برابراین پرتوها به عنوان تنها راه پیشگیرى از ابتلا به عوارض این اشعه توصیه شده است. اشعه فرابنفش خورشید در کنار مضرات آن، فواید بسیارى نیز دارد و مى‌شود آن را به وسیله منابع مصنوعى مثلا مواد پرفشارجیوه و لامپهاى فلورسنت تولید کرد. این اشعه در کنار مضرات پیش گفته، کاربردهاى درمانى زیادى درعلوم پزشکى دارد و تاثیر آن در ساخت ویتامین ‪ D‬در بدن ثابت شده است. ازاشعه ماوراء بنفش خورشید همچنین در گندزدایى فاضلابها و پسابها و ضد عفونى کردن بیمارستانها و آزمایشگاهها استفاده مى‌شود.

  امتیاز: 0.00