منو
 کاربر Online
827 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 16 بهمن 1385 [06:14 ]
  فرار ژن باهوشی به برون مرز
 

فرار مغزها و نخبگان از کشور فقط خروج چند نفر از کشور نیست ، بلکه به معنای خروج ژن های باهوشی از مرزهای علمی این سرزمین است.
دکتر داریوش فرهود ، کارشناس سازمان جهانی بهداشت در بیماریهای ژنتیکی در گفتگو با مهر افزود: فرار مغزها و نخبگان از کشور فقط خروج چند نخبه از کشور نیست بلکه زمانی که نخبه و باهوشی برای همیشه از کشور می رود ژن های باهوشی را نیز از کشور خارج می کند مانند وقتی که شاخه گل متفاوت و نادر از ریشه را به فرد دیگری می فروشیم در واقع ژن آن گیاه کم نظیر را از دست داده ایم.
وی با بیان اینکه ایرانی ها جزء باهوش ترین مردم دنیا هستند، گفت: فرار مغزها از کشور باعث می شود که نسل این افراد در مکان دیگری ادامه یابد و در این صورت ژن های باهوشی از کشور خارج می شود.
عضو کمیته کشوری پیشگیری از بیماریهای ژنتیکی با بیان اینکه زمان فعالیت در دانشگاه های کشورهای پیشرفته برای محققان و افراد نخبه محدودیتی وجود ندارد، گفت: عدم ایجاد امکانات و شرایط مناسب برای فعالیت افراد نخبه در کشور باعث خروج افراد نخبه از کشور می شود.
وی تصریح کرد: زیان ناشی از خروج نخبگان از کشور چندین برابر زیان های اقتصادی است چون زیان های اقتصادی حتی در صورت سختی قابل جبران است اما خروج نخبگان ، خروج ژن های باهوشی از کشور خارج می شوند بنابراین قابل جبران نیست.
عضو کمیته کشوری پیشگیری از بیماریهای ژنتیکی گفت: حداقل کاری که برای ورزشکارانی که قصد همکاری با کشورهای دیگر را دارند، انجام می شود این است که کشور آنان را در قبال دریافت هزینه به کشور دیگر واگذار می کند اما متاسفانه در مورد نخبگان وضعیت بدتری حاکم است چرا که کشور به راحتی و بدون هیچ هزینه ای نخبه های علمی خود را از دست می دهد و آنان را در اختیار کشورهای دیگر قرار می دهد.
کارشناس سازمان جهانی بهداشت در بیماریهای ژنتیکی گفت: باهوشی، قد بلندی، قوی بودن هرکدام صفات ژنتیکی است از طریق انتقال ژن آن به نسل های بعدی امکان پذیر است.

  امتیاز: 0.00