منو
 کاربر Online
658 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 07 بهمن 1385 [11:57 ]
  نور فرابنفش و عنکبوتها
 

تحقیقات جدید دانشمندان نشان می‌دهد عنکبوتها با استفاده از چشمان خود قادر به دریافت نور فرابنفش هستند و به نظر می‌رسد از این توانایی برای جفت‌یابی استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، محققان دانشگاه ملی سنگاپور در مطالعه‌ای جدید که در شماره هفته گذشته نشریه علمی ساینس به چاپ رسیده‌است متوجه شدند در عنکبوتهای موسوم به عنکبوتهای پرنده(‪Umbratica‬ ‪ ،(Cosmophasis‬ هم نوع نر و هم نوع ماده عنکبوت دارای نشانهایی روی سر و نیز پاهای خود هستند که در صورت وجود نور فرابنفش، در همین طیف نوری شروع به تابش می‌کنند.

پیش از این برخی تحقیقات نشان داده بود بسیاری از حیوانات برای یافتن غذا، جهت‌یابی و نیز انتخاب جفت، از قابلیت دید نور فرابنفش استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه عنکبوتهای پرنده دارای چشمان بزرگ و قدرتمندی هستند و اندام آنها نیز دارای رنگها و نقوش متنوع است، محققان فرضیه توانایی استفاده این جانداران از نور فرابنش را مورد آزمایش قرار دادند. بدین منظور دانشمندان جفت‌های نر و ماده از این عنکبوتها را در محیطهایی که دارای نور با طیف کامل، شامل نور فرابنفش و نیز محیطهایی که نور بدون طیف فرابنفش در آنها وجود داشت قرار دادند و رفتار عنکبوتهای نر و ماده را بررسی کردند.

نتایج این مطالعه نشان داد در محیطهای فاقد نور فرابنفش، عنکبوتهای نر و ماده توجهی به یکدیگر نمی‌کنند اما در صورت وجود نور فرابنفش، این بندپایان جذب یکدیگر می‌شوند. به گفته دیکین لی محقق دانشگاه ملی سنگاپور، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد برخلاف انسانها که قادر به دیدن نور فرابنفش نیستند، عنکبوتهای پرنده نور فرابنفش را می‌بینند و از آن برای ارتباط با یکدیگر در هنگام جفتیابی استفاده می‌کنند.

  • ایرنا

  امتیاز: 0.00