منو
 صفحه های تصادفی
منازل مهاجران در مدینه
نشانه های ظهور، رواج گناه
کاربر:حکیم احمدی
اثر پیزو الکتریک
بیستون بن وشمگیر
ریحانه رسول خدا در دنیا و آخرت
گزارشی از جنگ نهروان
گرافهای پترسن
کاربر:مهدی رضی
مشکلات اولین دولت احمدشاه
 کاربر Online
799 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  یکشنبه 01 بهمن 1385 [19:11 ]
  ایران مهد گیاهان دارویی
 

ایران مهد گیاهان دارویی

فرهنگ اسطوره‏ای ایرانیان قدیم را در مجموعه مدارکی به نام ریگ‏ودا ( )Rigvedaدر هند یا یشت در ایران می‏توان دید که سرشار از مبارزه و تلاش برای دستیابی به نعمت، غنا و آرامش است و در این راستا خدایان آنها از بین برنده عوامل بدبختی، دیوها و نظایر آن بوده‏اند. در عقاید ایرانیان قدیم چه اسطوره‏ای (یشت) و چه مذهبی (زرتشت) جهان صحنه نبرد خدایان یا یزدان (منشأ همه خیرات، برکات و سلامتی) با منشأ اشرار، دیوها و بیماری‏ها (اهریمن) بود.

ایران سرزمین شکل‏گیری نخستین جوامع مدنی باستانی و شاهراه ارتباطی تمدن‏های معتبر تاریخ می‏باشد. آمیختگی با تمدن‏های مصر، بابل، کلده، آشور و یونان از غرب و تمدن‏های هند و چین از شرق و تمدن‏های عربی و سامی از جنوب و تمدن‏های اروپایی، رومی و روسی از شمال، ایران را به چهار راه اصلی ارتباط تبادل فرهنگ و تمدن تبدیل نمود همچنین تأثیرات متقابل تمدن اسلامی و ایرانی در شکل‏گیری تاریخ و مفاخر فرهنگی و پزشکی ایران نقش برجسته‏ای داشته است. دیرینگی تمدن ایرانی و موقعیت جغرافیایی آن موجب گردید که علوم پزشکی ایران به حّق مهد علم و سهام دار اصلی در گرد آوری و ایجاد دانش کهن باشد.

یاد نمودن از نوابغ بزرگ و نامدار تاریخ پزشکی همچون زکریای رازی، شیخ الرئیس، علی بن عباس اهوازی، سید اسماعیل جرجانی، ابن هندو، ابن مندویه و... خود بیانگر نقش بی‏بدیل دانشمندان ایرانی درتاریخ پزشکی است. تألیفات به جا مانده از حکیمان نامدار ایرانی در زمینه خواص و اثرات گیاهان دارویی و علم پزشکی تحسین پژوهشگران سراسر عالم را برمی انگیزد. قانون، اختیارات بدیعی، تحفه‏حکیم مؤمن ، ذخیره خوارزمشاهی، طب الکبیر و...کتب جامع طب سنتی و راهنمای مناسب عصر فعلی برای پژوهش در مورد اثرات گیاهان دارویی در سلامت و زندگی برتر انسانها است.

  امتیاز: 0.00