منو
 صفحه های تصادفی
محیی الدین عماد الدوله تورانشاه از سلاجقه ی کرمان
رود نیل
یکی می شود یکی نمی شود
وصیت مکتوب برای سپردن به امام سجاد
دو لپه ایها
کلینوکلاز
مقابله با امامت دروغین
اصل نسبیت گالیله
سنجد تلخ
وام اول مظفرالدین شاه از روسیه
 کاربر Online
1008 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 28 دی 1385 [18:56 ]
  اشتغالزایی خودمانی
 

با استفاده از خلاقیت و نوآوری چه کارآفرینیهایی می توان ایجاد کرد که به مسئله اشتغال زایی کمک نماید؟
اگر پیرامون این مسئله فرهنگی، بطور علمی و با توجه به شرایط جامعه خودمان صحبت نمایید و منابع مفید مرتبط با این مسئله را نیز ذکر نمایید؛ از شما سپاسگذار خواهم شد.

  امتیاز: 0.00