منو
 کاربر Online
250 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 14 دی 1385 [16:45 ]
  خلاصه نویسی همیشه خوب نیست
 

اینطور نیست که همه اش یک خلاصه ای از هر چیز داشته باشیم و جویندگان را همیشه به همان چند خط رجوع بدهیم -اغلب اتفاق میافتد که این اطلاعات عطش پژوهندگان و پویندگان را برای یادگیری فرو نمینشاند و دانش پژوهان علاقه دارند که بتوانند مطالب را از دیدگاه های مختلف مطالعه و بررسی کنند . اینست که همه مطالب را میخوانند و درک بهتری پیدا میکنند . چیز خلاصه همیشه مد نظر هر خواننده ای نیست و کسانی که میخواهند دانش خود را در این زمینه ها گسترش دهند به مطالب بیشتری نیازمندند. دانش آموز و یا دانشجو باید مطالب گوناگونی را در اختیار داشته باشد که بتواند در نوشته های تحقیقی و یا مقاله نویسی از آنها استفاده کند . در این نوشته ها ایجاد انگیزه - جالب کردن مفاهیم فیزیک و علاقمند کردن دانش آموزان و دانشجویان مد نظر است - نوشته های دانشنامه را هم همه میبینند اما آن مطالب برای تحقیق دانش آموز کافی نیست گو اینکه آن شیوه برای شروع آموزش باید رعایت شود و و باید اذعان کرد که شیوه بسیار خوبی هم هست اما انجمن برای گفتگو در باره آموخته های آن مطالب و تحقیق بیشتر باید باشد . نباید از انجمن انتظار داشت که با همان سبک مطلب بنویسد. در اینجا ما میخواهیم دانش آموز مطالب کافی برای مطالعه و تحقیق داشته باشد.

  امتیاز: 0.00