منو
 صفحه های تصادفی
امام حسین علیه السلام و خضاب محاسن
حفظ توپ «فوتبال»
ریاضیات
شگفتیهای شیمی
فنل
وصیت فاطمه علیهاسلام به رسیدگی به فرزندانش
تورینژیت
ذن
سید بحر العلوم
جامعه شناسی انحرافات
 کاربر Online
528 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 03 دی 1385 [19:52 ]
  سایت را میخواهید ببندید؟
 

این پست را من به انجمن خلاقیت وفن آوری فرستادم لطفا آنرا پیگیری کنید:

من در سه چهار روز گذشته مطالب گوناگونی برای انجمن خلاقیت و فن آوری فرستادم که مکمل گفتگو های قبلیم در مورد تبدیل 12 ولت به 24 ولت و چند گفتگوی دیگر تکمیلی بود ، علت جدا جدا پست کردنشان به خاطر این بود که مطالب طولانی نباشند و هم اینکه کندی سایت آنها را قربانی نکند. این مطالب همه پست شدند و حتی میشد تعداد پست های در صف را دید . لطفا این مطالب زا برای استفاده دانش آموزانی که در باره اش اینقدر سوال کرده اند بازتاب دهید تا دهها پرسش یکباره پاسخ داده شده باشند .

عنوان ریموت کنترل رادیویی را به تازگی شروع کردم و منتظر هستم که بازتاب یابد و آنرا ادامه دهم . مبحث آزمایش های خوب برای بچه های خوب هم همینطور بازتاب نیافته است این مبحث جدید را باز کرده بودم تا آزمایش های جالب دیگری را در آن بگنجانم .چراغ قوه های بی قوه هم دنباله دار بود و ساختن آن آموزش داده میشد تا از هر سطحی نمونه های ابداع در این انجمن باشد لطفا علت را توضیح دهید تا بدانیم موضوع چیست.

  امتیاز: 0.00