منو
 کاربر Online
1200 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  یکشنبه 03 دی 1385 [14:48 ]
  به همت یک دانشجوی پژوهشگر، حسگر پتانسیومتری سولفات در دانشگاه تهران طراحی و ساخته شد.
 

یک دانشجوی شیمی دانشگاه تهران در تحصیلات پایان‌نامه کارشناسی‌ارشدش موفق به طراحی و ساخت حسگر پتانسیومتری سولفات با استفاده از یکی از مشتقات پیریلیوم شد.


مریم عباس قربانی در این تحقیق موفق به ساخت یک الکترود غشایی مایع بسیار حساس و گزینش پذیر برای اندازه‌گیری یون سولفات بر پایه یک و سه و ‌٥- تری فنیل پیریلیوم پرکلرات (TPPP) شده است.


به گفته پژوهشگر الکترود ارائه شده گزینش پذیری بسیار خوبی در گسترده وسیعی از آنیونهای آلی و معدنی متداول نشان می‌دهد.


این حسگر شیب نرنستی خوبی برابر ‌٧/٢٩- میلی ولت بر دهگان نشان می‌دهد و حد تشخیص آن‌٤٨/٠ میکروگرم بر میلی لیتر است.


زمان پاسخ دهی این حسگر در تمامی محدوده‌های غلظتی خیلی کوتاه (کمتر از ‌٦ ثانیه) است. تغییرات pH در محدوده ‌٥/٩-2/‌٥ هیچ اثری بر کارکرد الکترود ندارد.


همچنین الکترود غشایی ذکر شده کارکرد بسیار خوبی تحت شرایط آزمایشگاهی از خود نشان می‌دهد.


الکترود تهیه شده به طور موفقیت آمیزی در تیتراسیون یون سولفات با Ba و بالعکس، به عنوان الکترود شناساگر مورد استفاده قرار گرفت. در ضمن از این الکترود در تعیین مقدار پارومومایسین سولفات و سالبوتامول سولفات استفاده شد

که نتایج به دست آمده، توافق رضایت بخشی با مقادیر واقعی نشان داد.


در تحقیق دیگری از تکنیک ولتامتری چرخه‌یی برای تعیین مقدار آمیکاسین سولفات در سیستم تزریق جریان استفاده شد.


در این تحقیق ، برنامه مخصوصی برای محاسبه سیگنال آنالیت و کاهش نویز معرفی شده است.


پاسخ الکترود بر اساس مبادله بار در سطح الکترود پس از کم کردن جریان زمینه از نویز محاسبه شد.


به منظور دستیابی به حساسیت بالاتر، از جریان در تمام محدوده رویش پتانسیل شامل اکسایش و کاهش سطح الکترود طلا انتگرال گرفته می شود.


به گزارش ایسنا، تابع موج پتانسیل شامل مراحل اعمال پتانسیل برای تمیز سازی، تجمع و رویش پتانسیل به اولترامیکروالکترود طلا بوده و مزایای این روش شامل حساسیت بالا، عدم نیاز به حذف اکسیژن از محلول نمونه نیز امکان استفاده از آن به عنوان روشی سریع سری تعیین مقدار ترکیب مختلف در روش کروماتوگرافی مایع است.


در تحقیقات این پایان‌نامه که با راهنمایی دکتر محمدرضا گنجعلی انجام شده، تاثیر سرعت رویش و زمان پتانسیل تجمع و pH محلول شوینده در کارایی روش نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از این روش برای اندازه‌گیری مقدار آمیکاسین سولفات در نمونه‌های دارویی استفاده شد.

منبع:ایسنا

  امتیاز: 0.00