منو
 صفحه های تصادفی
استونی
رشته نقشه برداری شاخه فنی و حرفه ای
شیوه 4-2-4
لیزر یاقوت
لیزر
تاثیر پیوند پای بر ساختار مولکول
باران اسیدی
انواع مصالح خرده سنگی در سد سازی
کمیت فیزیکی
جدول ساختارهای بلوری
 کاربر Online
302 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 18 آذر 1385 [15:14 ]
  ظرفیت گرمایی آب (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:فرزانه

چرادر تعریف ظرفیت گرمایی آب دمای آب از 5/15 -5/14 باید برسد

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 21 آذر 1385 [10:27 ]
  ظرفیت گرمای اب
 

تاثیر فیزیک اب بر ظرفیت گرمای اب sad

  امتیاز: 0.00