منو
 کاربر Online
1613 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 18 آذر 1385 [14:14 ]
  ظرفیت گرمایی آب (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:فرزانه

چرادر تعریف ظرفیت گرمایی آب دمای آب از 5/15 -5/14 باید برسد

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 21 آذر 1385 [09:27 ]
  ظرفیت گرمای اب
 

تاثیر فیزیک اب بر ظرفیت گرمای اب sad

  امتیاز: 0.00