منو
 صفحه های تصادفی
ردیف کار گیاهان علوفه ای
پنگوئن
ابو الفوارس شیر دل
برساووش «صورت فلکی»
رشته پزشکی
خط اصلی و خط فرعی در عکاسی
تفکرات کلی کنت
مستطیل
ستارگان دور قطبی شمالی
عبدالله بن عمر و بیعت با یزید
 کاربر Online
551 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 12 آذر 1385 [14:55 ]
  اکتشافات فضایی
 

انسان،همیشه باتعجّب وشگفتی به خورشید،ماه و ستارگان نگریستــــه است.امّــاتاهــزاران ســال،هیــــچ
وسیله ای برای تحقیق ومطالعه درموردآن ها،دراختیارنداشته است.تااین که درسده ی 1600 میــــلادی،
تلسکوپ اختراع شدودانشمندان راقادرساخت،تابهترودقیق تربه مطالعات خودادامه دهند.

  امتیاز: 0.00