منو
 کاربر Online
862 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  پنج شنبه 09 آذر 1385 [15:12 ]
  آیا رابطه‌ای بین خطوط پوستی و بهره هوشی افراد وجود دارد؟
 

آیا رابطه‌ای بین خطوط پوستی و بهره هوشی افراد وجود دارد؟

پژوهشگران کشورمان در تحقیقی رابطه خطوط پوستی نوک انگشتان و کف دست با بهره هوشی افراد را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار «علمی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این پژوهش که توسط اسماعیل نصرآبادی، محسن آذرپیرا و فاطمه اسلامی از بخش تحقیقات علوم زیستی پژوهش سرای نواندیشان سیرجان کرمان انجام شده سعی شده است با استناد به خطوط پوستی کف دستان و نوک انگلشتان دانش‌آموزان مراکز استعدادهای درخشان و دانش‌آموزان مدارس عادی شهرستان سیرجان رابطه این خطوط پوستی با بهره هوشی افراد مورد بررسی قرار گیرد.

در این بررسی، بدین منظور دانش‌آموزان بر اساس آزمون ریون به دو گروه یکی با هوش بهر پایین و دیگری با هوش بهر بالا تقسیم شدند. انگشت نگاری و کف نگاری هر دو دست به روش چاپ خطوط پوستی با مرکب مخصوص روی کاغذ A4 صورت گرفت. در ادامه بررسی به کمک ذره بین الگوهای خطوط نوک انگشتان بررسی و خط شماری خطوط کف دستان در محل خطوط A-B,B-C,C-D انجام شد و یافته‌های حاصل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند که بین دو گروه مورد مطالعه ازنظر خط شماری خطوط کف دستان با بهره هوشی افراد رابطه معنی داری وجود ندارد اما الگوی پیچی در نوک انگشتان دختران با بهره هوشی بالا به تعداد قابل توجهی نسبت به دختران با بهره هوش پایین کمتر مشاهده می‌شوند. همچنین الگوی کیسه‌یی در نوک انگشتان دختران با بهره هوشی بالا به مقدار قابل توجهی نسبت به دختران با بهره هوش پایین بیشتر دیده می‌شود.

نکته جالت توجه این که این روابط در پسران به صورت عکس مصداق می‌یابد. از این یافته‌ها می‌توان استنباط کرد که برای یافتن رابطه‌ای قابل استناد بین خطوط پوستی و بهره هوشی افراد، نیاز است اول برای گروه بندی افراد از آزمونهای پیشرفته ‌تر و اقعیتری نسبت به آزمون ریون استفاده شود و ثانیا فاکتورهای بیشتری از جمله زاویه ATD مورد بررسی قرار گیرد.

گفتنی است امروزه علم مطالعه خطوط پوستی در نخستی شناسی، انسان شناسی، ‌تشخیص بیماری‌ها، تعیین هویت قضایی و جرم شناسی ، مسایل پدر ــ فرزندی و بررسی مهاجرت اقوام و جمعیت‌های انسانی به کار می‌رود و کاربرد وسیعی دارد.

با توجه به همزمانی شکل گیری خطوط پوستی در دوران جنینی با دوره بحرانی و مهم رشد و تکامل مغز و بقیه مشتقات اکتو درمی و تاثیر پذیری هر دوی آنها از فاکتورهای مساعد و نامساعد محیط داخل رحم، تصور می‌شود رابطه‌ای بین خطوط پوستی و بهره هوشی افراد وجود داشته باشد که تجزیه و تحلیل آنها اطلاعات ارزشمندی را فراروی ما قرار خواهند داد.

ایسنا

  امتیاز: 0.00