منو
 صفحه های تصادفی
‎آنتیموان
معامله تجاری نوع پنجم
امام حسین در قرآن - اسراء :33
تاریخ معاصر اسپانیا
اومانیسم در ایران
واقعه فخ
تقوا مداری
تحصن در سفارت انگلیس در مشروطه
پنیر برشته
محبت پیامبر اکرم به حسنین علیهم السلام
 کاربر Online
1319 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  شنبه 04 آذر 1385 [20:22 ]
  استفاده از یولاف در مزارع گندم و جو، از بروز بیماری «پاخوره» در این گیاهان جلوگیری می‌کند.
 

استفاده از یولاف در مزارع گندم و جو، از بروز بیماری «پاخوره» در این گیاهان جلوگیری می‌کند.

یافته‌های تحقیقات پژوهشگران ایرانی نشان داد: استفاده از یولاف در تناوب زراعی مزارع گندم و برنج می‌تواند از بروز خسارت ‌بارترین بیماری خاکزاد در این محصولات جلوگیری کند. به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تحقیقات مجتبی قلندر، محقق مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی حاکی از بازدارندگی موثر عصاره ریشه یولاف در کنترل بیماری پاخوره (take-all) در گیاه گندم می‌باشد. بیماری پاخوره، یکی از مهمترین بیمار‌ی‌های گندم و جو در جهان است که به عنوان مهمترین بیماری خاکزاد گندم از استان‌های گلستان، مرکزی، فارس و همدان گزارش شده است. عامل این بیماری قارچ Gaeumannomyces graminis var.tritici می‌باشد.

پژوهشگر در این تحقیق، 40 جدایه از این قارچ را از ریشه و طوقه بوته‌های گندم و جو مزارع استان مرکزی جداسازی کرد. در مطالعات بیماری‌زایی، هیچ یک از این جدایه‌ها قادر به آلوده سازی گیاهچه‌های یولاف نبود، اما روی گیاهچه‌های گندم و جو شدیدا بیماری زا بود. همچنین این جدایه‌ها قادر به رشد روی محیط کشت عصاره ریشه یولاف آگار نبود و کاملا از رشد بازداشته شد.به این منظور، در یک آزمایش در گلخانه، بذرهای یولاف (Avenae sativa) در تعدادی گلدان حاوی خاک استریل (در هر گلدان چهار عدد) کشت شد. گلدانها سه هفته در گلخانه نگهداری شدند، سپس گیاهچه‌های یولاف از گلدان خارج و تعداد چهار عدد بذر گندم در خاک هر یک از این گلدانها کاشته شد. در عمق یک سانتی‌متری زیر بذور گندم در هر گلدان، شش عدد دانه یولاف که قبلا توسط قارچ G.graminis Var.tritici کلنیزه شده بود، قرار داده شد.

گلدان‌های شاهد، خاکی را که قبلا بذرهای یولاف کشت نشده بود، دریافت کردند. گلدانها آبیاری شده و درگلخانه در دمای 24 درجه سانتیگراد و فتوپریود 12 ساعته قرار داده شد. پس از چهار هفته، گیاهچه‌های گندم از خاک خارج و درصد آلودگی (سیاه شدگی) ریشه‌ها بررسی شد.

براساس یافته‌های این پژوهش، میزان آلودگی ریشه گیاهچه‌های کشت شده در گلدان‌هایی که قبلا گیاهچه‌های یولاف رشد کرده بود، به طور معنی داری با گیاهچه‌های شاهد تفاوت داشت؛ لذا کشت یولاف قبل از کشت گندم یا جو یا استفاده از آن در تناوب زراعی در مزارع آلوده به این قارچ می‌تواند از خسارت این بیماری مهم به گندم یا جو جلوگیری کند.

منبع : ایسنا

  امتیاز: 0.00