منو
 صفحه های تصادفی
سجده های حضرت سجاد علیه السلام
میمون تنبل سه چنگالی
باورهای غلط رایج در باره رفتار نابهجار
عینک فتوکرومیک
گ.فضائل از دیدگاه خداو اولیاء
اریترومایسین
رشته کشاورزی
زینب بنت جحش
کتابهای ریاضیات
ساخت شناسی واژگانی
 کاربر Online
490 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  شنبه 04 آذر 1385 [20:21 ]
  تصویربرداری و ردیابی سلولهای سرطانی
 

تصویربرداری و ردیابی سلولهای سرطانی

با استفاده از روش ایجاد جهش در ژن سازنده این آنزیم در حال حاضر در دانشگاه تربیت مدرس نور سبز تولیدی این آنزیم به نور قرمز تبدیل شده است. نور قرمز براحتی از بافت های بدن موجودات زنده عبور می کند (برخلاف نور سبز). ژن تولیدکننده نور قرمز سپس به بافت های بدن موجودات زنده انتقال می یابد.

بیان پروتئین لوسیفراز و تولید نور قرمز براحتی می تواند با استفاده از دوربین های ویژه اندازه گیری شود و از این طریق وضعیت بافتهای نرمال و سرطانی تشخیص داده می شود. همچنین با استفاده از این روش که روشی غیرمضر برای فرد میزبان است براحتی می توان مهاجرت سلول های سرطانی یا پدیده متاستاز را بررسی کرد.

  امتیاز: 0.00