منو
 صفحه های تصادفی
اوگستن کوشی
لاف زن مردابی
ویلیام هاگینز
تعیین قطبهای آهنربا
اسامی صفحات حذف شدنی
مدیریت پردازش
چگونه نیروهای شیعی مذهب صفویه بر مردم سنی مذهب پیروز شد؟
جابر بن سمره
تعریف ایمان
سیمان کلسیت اسپاری
 کاربر Online
370 کاربر online
 : روان شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline نیر فارابی اصل 3 ستاره ها ارسال ها: 630   در :  چهارشنبه 24 آبان 1385 [21:25 ]
  چرا موفق و پولدار نمی شویم؟
 

چرا موفق و پولدار نمی شویم؟

یکی از دلایل خیلی مهم که باعث شکست اکثر افراد می شود این است که آنها هیچ وقت تعریف درستی از ثروت و پول دار شدن در ذهن ندارند همه آنها می دانند پول می خواهند ولی چقدر نمی دانند اکثراً می گویند پول بیشتر ولی هیچ کس از مقدار درست آن اطلاعی ندارد. وقتی ما می گوییم میخواهیم پول دار شویم ذهن ناخود آگاه ما می بیند که در جیب ما یا خانه ما مثلا هزار تومان یا بیشتر پول است پس می گویند شما پول دار هستید و بدنبال پول و یا نقشه ای برای پول دار شدن شما نمی رود.

دو فاکتور برای ذهن ناخود آگاه خیلی مهم است اولی مقدار دقیق پول و دومی زمان بدست آوردن آن. مثلا ما باید بگوئیم یک میلیون تومان پول می خواهیم تا تا دو ماه دیگر. در این صورت است که ذهن ناخود آگاه ما می توانند برای پول دار شدن ما برنامه ریزی نماید و آن را به مرحله اجرا در بیاورد.

دومین دلیل مهم که باعث می شود ما به اهداف خود نرسیم این است که هدفهای ما تغییر می کنند مثلا یک روز ما می خواهیم یک میلیون تومان پول بدست بیاوریم و روز دیگر این رقم زیاد و کم می گردد یک روز می خواهیم به دبی سفر کنیم و روز بعد ترجیح می دهیم برویم شمال کشور، درست است که ما برای خودمان مقدار و زمان تعیین کرده ایم ولی در مقدار و یا همان هدف خود تغییر ایجاد کرده ایم و این امر باعث می گردد ما نتوانیم به اهداف خود برسیم.

  امتیاز: 0.00