منو
 صفحه های تصادفی
تلفن
انقلاب نسبیت
علی اکبر دهخدا
حفاظت کامپیوتر در اینترنت
نظریه گراف کامل
اجرای عدالت نسبت به فرزندان
جعفر کذّاب
گلابی «داروئی»
جنبه دیگر حکومت سلطنتی
Rutherfordium
 کاربر Online
533 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 17 آبان 1385 [13:48 ]
  تعادل ژنتیکی در مگس سرکه (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:مهرداد مظلوم

در رابطه با تعادل ژنتیکی در مگس سرکه چرا اگر نسبت x/a از یک کمتر باشد مگس سرکه نر و اگر این نسبت از یک بیشتر باشد مگس سرکه ماده خواهد شد؟؟؟؟؟؟
sicily_m210@yahoo.com: my mail

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  شنبه 20 آبان 1385 [09:56 ]
  >تعادل ژنتیکی در مگس سرکه
 

تعیین جنسیت در مگس سرکه

وجود کروموزومهای جنسی در تمام موجودات که به صورت جنسی تکثیر می یابند دلیل بر این نیست که فقط کروموزومهای اخیر بر روی جنسیت تاثیر می گذارند. چون جنسیت خاصیت رشدی پیچیده ای است و ژنهای آتوزومی A نیز بر روی آن تاثیر می گذارند. اثر ژنهای آتوزومی در جنسیت مگس سرکه توسط استراتونت مورد تحقیق قرار گرفت.

تحقیقاتی که توسط بریجز انجام شد تعیین جنسیت ماده ها بر روی کروموزوم X و نرها بر روی کروموزومهای آتوزومی واقع است. بنابراین تعیین جنسیت در مگس سرکه که بر روی بعضی از کروموزومها واقع شده و تمام موجودات اعم از نر یا ماده این ژنها را دارند، تئوری موازنه ژنتیکی تعیین جنسیت جهت توجیه بیشتر مکانیسم تعیین جنسیت در مگس سرکه ارائه کرد.

بریجز در واقع ترکیبات متنوتعی از کروموزومهای X و آتوزومها را در مگس سرکه بوجود آورد. مثلا وجود یک X و 2A نسبت 2/1 را بدست می دهد که باعث بوجود آمدن جنس نر می شود و وجود 2X و 2A نسبتی برابر 1 را بدست می دهد که باعث بوجود آمدن جنس ماده می شود.

  امتیاز: 0.00