منو
 صفحه های تصادفی
انفاق مخفیانه امام صادق علیه السلام
امتیاز بانک شاهنشاهی
شیعه و مقتضیات زمان
دانشکده هنر دانشگاه فردوسی مشهد
حفظ تداوم تصویری در تلویزیون
دلایل ارتباط دین و دنیا
تجانس مارپیچی
امامت امام جواد علیه السلام در حدیث لوح
گفت و گوی خدیجه با کودک « فاطمه - ع - » در شکم خود
هدف نبوت ها و بعثت ها
 کاربر Online
854 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 13 آبان 1385 [14:47 ]
  اهمییت شباهت ریبوزوم های سلولهای پروکاریوتی با کلروپلاست و میتوکندری سلولهای یوکاریوتی چیست؟ (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:
زهرا-ط

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  یکشنبه 14 آبان 1385 [14:51 ]
  >شباهت ریبوزومهای پروکاریوتی و اندامکهای سلولهای یوکاریوتی
 

با سلام

اهمیت شباهت ریبوزوم های سلولهای پروکاریوتی با کلروپلاست و میتوکندری سلولهای یوکاریوتی در این است که نشان می دهد سلولهای پروکاریوتی در زمانهای خیلی قدیم در داخل بدن سلولهای یوکاریوتی زندگی کرده اند و سلولهای یوکاریوتی از آنها حفاظت کرده اند که در سلولهای یوکاریوتی به صورت کلروپلاست و میتوکندری ظاهر شده اند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 18 آبان 1385 [13:32 ]
  چرا زیست شناسان برای شباهت میان ریبوزم های میتوکندری و کلوروپلاست با ریبوزوم ها ی پروکاریوتی اهمیت زیادی قادرند (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:

  امتیاز: 0.00