منو
 کاربر Online
874 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  دوشنبه 01 آبان 1385 [05:19 ]
  بحث هفتگی: تقویم
 

با سلام به تمامی کاربران محترم

در این تاپیک می خواهیم در مورد تقویم ، واحدهای آن ، انواع آن و ... بحث کنیم.
از شما دوست عزیز دعوت می شود با شرکت در بحث اطلاعات خود را در این زمینه برای استفاده سایر کاربران پست کنید.

تقویم به هر کدام از روشهایی اطلاق می شود که برای نگهداشتن حساب روزها بکار گرفته می شوند. تقویم مجموعه قواعدی را گویند که بتوان شرح وقایعی را به ترتیب زمانی و گاه شماری بر آن مبنا ، بنا نهاد. در محل ، تقویم ممکن است بصورت یک جدول ، یک کتاب و یا یک سری از صفحات باشد که نشانگر روزهای هفته ، ماهها و گاهی شماره ترتیب روز در سال باشد. یک تقویم اطلاعات بیشتری را شامل می شود، مثل تاریخ تعطیلی ها و وقایع تاریخی و همچنین اطلاعات نجومی مانند اهله قمر ، طول روز ، ساعتهای طلوع و غروب خورشید ، خورشید و ماه گرفتگی و جذر و مد.

ریشه لغوی

لغت انگلیسی تقویم دارای ریشه لاتینی است که از اسم روز و اول ماه در زمان رومیها ناشی شده است. کوشش اقوام و ملل مختلف در بوجود آوردن تقویم ،نشانه شروع مطالعات نجومی آنهاست. با استقرار یک تقویم خاص و ثبت وقایع در مدت زمان طولانی ، تقویم یک ملت جزء تاریخ آنها حساب شده و علاقه به آن در میان کسانی که آن را بکار میبرند افزون می شود. لذا اصلاح و تغییر یک تقویم ، امری مشکل بوده و حتی مدللترین اصطلاحات پیشنهادی موجب مقاومتهای شدید می شود.

با تشکر

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  دوشنبه 08 آبان 1385 [06:14 ]
  تقویم
 

واحدهای مورد استفاده درتقویم

اساسی ترین واحدهای مورد استفاده در تقویم ، روز ، ماه و سال است که به ترتیب از حرکات زمیبن ، ماه و خورشید بدست آمده اند. نکته پیچیده تقویمهای مختلف ، در عدم یکسانی دوره های نجومی ، مبنای آنهاست. نوری که از خورشید و ماه می آید بر مبنای دوره های روز خورشیدی و ماه هلالی است، در حالی که فصول بر مبنای سال برجی است. بسیاری از تقویمهای زمانهای پیش، دراصل، بر مبنای ماه بوده اند.سال عبارت از 12 ماه 30 روزه بوده و با در میان افزودن ماهها و روزها بطور حساب شده و یا غیر حساب شده ترتیبی فراهم می شد که طول سال با سال شمسی هماهنگ گردد.

روز

روز مدت زمانی است که زمین یک باربه دور خود می گردد. با توجه به نحوه محاسبه طول مدت گردش زمین و مبنای محاسبه آن نسبت به جفتهای مختلف در فضا ، چند نوع روز تعریف می شود. برای لغت روز معانی مختلفی وجود دارد. قدیمیترین معنی آن طول مدت روشنایی و یا روزطبیعی است که درمقابل مدت تاریگی درشب است. درحال حاضر کلمه روزبه طور معمول به این معنی اطلاق می گردد. اما بیشترین معنی معمول آن مجموعه طول مدت تاریکی و روشنایی و یا شب و روز است.

روز شمسی حقیقی (ظاهری)

زمان بین دو عبور پیاپی مرکز قرص خورشید ازنصف النهار زمینی یک محل ، روز شمسی (ظاهری) نامیده می شود. اصطلاح ظاهری بدان سبب است که گردش خورشید در طول روز در آسمان ، یک گردش ظاهری است و در حقیقت این زمین است که به دور خود می چرخد. به عبارت دیگر روز شمسی حقیقی مدت زمانی است که زمین نسبت به مرکز قرص خورشید ، یکبار به دور خود می گردد. طول مدت یک روز شمسی حقیقی در تاریخهای مختلف ، در طول سال متغیر است. این بدان سبب است که سرعت زمین در طی حرکت انتقالی آن به دور خورشید ثابت نبوده، بلکه متغیر می باشد و همچنین سطح دایرة البروج نسبت به سطح استوای سماوی متمایل است. تغییرات طول روزشمسی حقیقی برای تمام نقاط روی زمین یکسان است، اما طول روز طبیعی و یا طول مدت روشنایی برای مکانهای مختلف متفاوت بوده، بستگی به فاصله آنها از دایره استوا و یا عرض جغرافیایی آنها دارد. طول مدت یک روز شمسی حقیقی در طی یکسال از 24 ساعت و30 ثانیه در ماه دسامبر تا 23 ساعت 59 دقیقه و 39 ثانیه در ماه سپتامبر متغیر است.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  چهارشنبه 10 آبان 1385 [05:37 ]
  روز شمسی متوسط
 

برای تعریف روز شمسی متوسط ، می بایست ابتدا خورشید میانگین یا متوسط را تعریف کرد. خورشید متوسط عبارت از نقطه فرضی است که با سرعتی یکنواخت و برابر سرعت متوسط خورشید واقعی بر روی دایرة البروج ، در امتداد دایره استوای سماوی در حال حرکت باشد. به عبارت دیگر خورشید متوسط دایره استوای سماوی را با سرعتی یکنواخت در طی یک سال شمسی می پیماید، در حالی که خورشید واقعی دایرة البروج را با سرعتی غیریکنواخت در طی یک سال شمسی طی می کند. زمان بین دو عبور پیاپی خورشید متوسط از نصف النهار زمین یک محل ، روز شمسی متوسط نامیده می شود. طول زمانی یک روزشمسی متوسط با ساعتهای معمولی ، دقیقا 24 ساعت است.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  پنج شنبه 11 آبان 1385 [05:15 ]
  روز نجومی
 

روز نجومی


در زبان لاتین لغت Sidus به معنی ستاره است و لغت Sidereal از همین کلمه مشتق شده است. زمان بین دو عبور پیاپی نقطه اعتدال بهاری از نصف النهار را روز نجومی می نامند. مانند آنچه که در مورد روزشمسی مصطلح است، بین روز نجومی ظاهری وروزنجومی متوسط فرق هست، اما اختلاف آنها جزء کوچکی از ثانیه است. یک روز نجومی متوسط 23 ساعت و 56 دقیقه 09054/4 ثانیه است و بنابراین از روز شمسی متوسط که 24 ساعت کامل است به اندازه 3 دقیقه و 90946/55 ثانیه کوتاهتر است.

طول روزطبیعی


گردش ظاهری خورشید به دور محور زمین یک مسیر فنری شکل را در طول سال می پیماید. این مسیر در هر روز ، یک حلقه از مسیر فنری شکل و یا تقریبا یک دایره به موازات سطح استوای سماوی است. به علت متمایل بودن محورچرخش زمین نسبت به سطح مدار حرکت انتقالی زمین ، اندازه میل خورشید و در نتیجه ، دایره مسیر گردش ظاهری روزانه خورشید روز به روز تغییر می کند. برای یک ناظرمعین صفحه استوای سماوی بوسیله صفحه افق ناظر که شب و روز را از هم جدا می کند قطع شده و به دو نیمه تقسیم می شود. طول شب و روز برای تمام نقاط روی استوای زمین ، بدون در نظرگرفتن اثر شکست نور در طلوع و غروب خورشید برابر است. به جز درمناطق قطبی ، شکست نورخورشید موجب می شود که طولمدت استقرار خورشید در بالای افق روزانه به اندازه 4 دقیقه اضافه شود. طلوع خورشید دو دقیقه زودتر وغروب آن دودقیقه دیر انجام می پذیرد. بنابراین زمانی که خورشید واقعا دربالای افق است، 4 دقیقه کمتر ازمدتی است که ظاهرا خورشید دربالای افق درپهنه آسمان دیده می شود. با فاصله گرفتن از استوای زمین و رفتن به نقاط شمالی تر وجنوبی تر آن ، نابرابری طولشبو روز بهتدریج بیشتر می شود. در قطبها وضعیت متفاوت است و یک شب تقریبا شش ماهه یک روز تقریبا 6 ماهه را در پی دارد. علی رغم نابرابری طول شب و روز، در هر نقطه معین بر روی زمین و در یک تاریخ معلوم ، مدت زمانی که خورشید دربالای افق است شش ماه و با گذشت 12 ماه ، طول مدت زمانی که خورشید در زیر افق ویا شب است، نیز شش ماه خواهد بود. البته این مطلب بدون در نظر گرفتن اثر شکست نور است که طول مدت روز را زیاد می کند. اگر زمین فاقد هر گونه اتمسفری بود، مجموع طول روزهای طبیعی و طول شبها در هر نقطه زمین در طی یکسال کاملا برابر بود.

طول مدت بین الطوعینبین الطلوعین که در بامداد فلق و درشامگاه شفق نامیده می شود، اصطلاحا به هوای گرگ و میش و یا با روشنی کم اطلاق می شود که شب را از روز و یا روز را از شب متمایز می کند. وقتی خورشید در زیر صفحه افق قرار میگیرد و به اصطلاح غروب می کند، تاریکی دفعتا فرا نمی رسد، چه ، اشعه خورشید هنوز بر طبقات اتمسفر دربالای سر ناظر می تابد و آن را روشن می کند. ذرات بخار آبو سایر ذرات موجود دراتمسفر نور خورشید را منعکس و آن را درتمام جهات پخش می کنند. با فاصله گرفتن بیشتر خورشید از سطح افق به طرف پایینتر ، مقدار کمتری از طبقات اتمسفر بالای سر ناظر ، مورد تابش نور قرار می گیرد و لذا نور ، پراکنده شده و درنتیجه روشنایی کمتر می گردد. نتیجه رصدهای انجام شده نشان داده است که روشنایی مربوط ، مادامی که خورشید به اندازه 18 درجه در زیر سطح افق قرار گیرد، ادامه دارد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  شنبه 13 آبان 1385 [15:40 ]
  تقویم
 

تقسیمات روز

طول یک روز به 24 ساعت تقسیم شده است. روز نجومی از 1 تا 24 ساعت شماره گذاری می‌شود، در حالی که روز عرض به دو قسمت 12 ساعتی تقسیم می‌گردد و لذا اصطلاحات قبل از ظهر A.M.) Ante Meridian) و بعد از ظهر P.M) PostMeridian) به علت همین تقسیم بندی 12 ساعته بوجود آمده است. برای اجتناب از بکار بردن مفاهیم قبل و بعد از ظهر ، روش تقسیم بندی ساعات روز عرض از یک تا 24ساعت در بسیاری از کشورها بکار گرفته شده است.

هفته

هفته یک واحد زمانی تقویمهاست که تقریبا در همه ممالک بکار گرفته می‌شود. شماره 7 آن را به اهله قمر مرتبط می‌سازد، اما در حقیقت یک واحد ساختگی زمان است. در بسیاری از زبانها اسامی هفت روز هفته از هفت جرم سماوی شناخته شده برای قدیمیان ناشی شده است. این هفت جرم سماوی عبارتند از: خورشید ، ماه ، مریخ (بهرام) ، عطارد (تیر) ، مشتری (برجیس) ، زهره (ناهید) و زحل (کیوان).

ماه

در تقویم یا گاهنامه گرگوری ، ماهنامه‌ای که گرگوری سیزدهم آن را درست کرد و امروز هم متداول است، ماه به هر یک از 12 قسمت سال اطلاق می‌شود. هر یک از این قسمتها به ماه عرضی یا ماه تقویمی موسوم هستند. از این ماهها فوریه 28 روز ، (در سالهای کبیسه 29 روز) ، سپتامبر ، آوریل ، ژوئن و نوامبر 30 روز و ژانویه ، مارس، مه ، ژوئیه ، اوت واکتبر و دسامبر 31روز است. در سال هجری شمسی متداول در ایران ، 12 ماه به ترتیب فروردین ، اردیبهشت ، خرداد ، تیر ، مرداد و شهریور هر کدام 31روز ، مهر ، آبان ، آذر ، دی ، بهمن هر کدام 30 روزو اسفند 29 روز (درسال کبیسه 30 روز) است. در نجوم اصطلاح ماه به دوره‌ای اطلاق می‌شود که اساس آن حرکت ماه باشد.یک ماه قمری (Lunar Month: Lunation) ، مدت زمانی است که در آن دوره اهله ماه طبیعی شود. این دوره که بر اساس یک دور کامل اهله قمر است به نام ماه هلالی نیز معروف است. طول مدت یک ماه قمری بطور متوسط 5/29 روز است. رصد ماه در تعداد زیادی از ماههای قمری متوالی ، موجب شده است که طول متوسط یک ماه قمری دقیقا تعیین گردد. چند نوع ماه دیگر وجوددارد، از جمله: ماه برجی (Tropical Month) ، ماه نجومی (Sidereal Month) ، ماه آنومالسیتیک (Anomalistic Month) و ماه گره‌ای (Nodical Month).

سال

سال واحدی از زمان است که به منظور برابر کردن طول مدت حرکت انتقالی زمین به دور خورشید ، ایجاد شده است. پیش از سالهای 4000 قبل از میلاد ، مصریان ، طول سال را 365 روز می‌دانستند. این مدت از شمارش روزها بین دو طلوع دورگرد و پیاپی ستاره شعرای یمانی ، بدست آمده بود. ستاره شعرای یمانی (کاروان کش ، شباهنگ) پر نورترین ستاره آسمان شب و در صورت فلکی کلب اکبر (سگ بزرگ) قرار دارد. طلوع و یا غروب دورگرد یک ستاره و یا یک سیاره ، عبارت از طلوع و یا غروب هم زمان آن با خورشید است. دو طلوع پیاپی ستاره و شعرای یمانی درست قبل از طلوع آفتاب مبنای محاسبه مصریان بود و بین دو طلوع دورگرد ، 365 روز به طول می‌انجامیده است، که در سایر موارد به علت نزدیکی بیش از حد ستاره به خورشید ، قابل رویت نبود. در بین منجمین چند نوع سال مطرح است، از جمله سال برجی ، سال نجومی و سال آنومالیتیک.

تصویر


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline منجم باشی 1 ستاره ها ارسال ها: 5   در :  یکشنبه 14 آبان 1385 [06:13 ]
  درج تصویر
 

سلام آقای آقاپور
من اطلاعاتی در مورد تقویم مخصوصا` تقویم شمسی دارم که از استاد محمدرضا صیاد یادگرفته ام.می خواستم یکسری از این اطلاعات را به صورت عکس در انجا قرار دهم ولی نمی دانم چگونه عکس را قرار دهم یعنی روی گزینه درج تصویر کلیلک می کنم ولی تنها یک متن ظاهر می شود! ممنون می شوم اگر روش آن را توضیح دهید ممنون می شوم.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  یکشنبه 14 آبان 1385 [06:53 ]
  درج تصویر
 

با سلام و تشکر از شما دوست عزیز

برای ارسال تصویر شما باید پوشه گالری تصویر (سمت راست ، بالای صفحه ، گزینه سوم) را البته در صورت فعال بودن برای شما انتخاب کنید، بقیه مراحل ارسال کاملا مشخص می شود. (صفحه ای مانند تصویر زیر خواهد آمد.)

دقت کنید که تمامی گزینه ها رو (عنوان تصویر ، طبقه بندی و ...) را کامل پرکنید تا تصویر با موفقیت ارسال شود. در خاتمه داخل کادر یک آدرس عکسی به شما داده می شود که در کل دانشنامه و انجمنها هر جای متن استفاده شود عکس مورد نظر رویت خواهد شد.

حتی الامکان بخاطر کمی حجم از فرمت gif , jpeg استفاده شود.

تصویر


با انتخاب دقیق گزینه های مربوط به تصاویر ارسالی شما در گالری مختص گروه مربوطه قرار خواهد گرفت.

توجه: نام تصاویر مرجع بایستی از حروف لاتین ویا اعداد و بدون فاصله باشند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  شنبه 27 آبان 1385 [05:52 ]
  انواع تقویم
 

سه نوع اصلی تقویم توسط بشر وضع شده است. این سه تقویم عبارتند از: تقویم قمری ، تقوین شمسی و تقویم قمری شمسی که بر اساس اهله قمر و حرکت سالیانه ظاهری خورشید استوارند.

تقویم قمری

قدیمیترین نوع تقویم و متداولترین آن در قدیم ، تقویم قمری است. در این تقویم ماه عرضی تقریبا همان قمری واقعی و اولین روز هر ماه عرضی تقریبا روزی است که ماه نو ، حادث می شود.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  چهارشنبه 01 آذر 1385 [09:52 ]
  تقویم شمسی
 

تقویم قمری شمسی

زمانیکه طول مدت یک سال شمسی در 25/365 روزمعلوم شد، جستجو برای یک ارتباط دقیق بین سال شمسی و ماههای قمری آغاز گشت. مساله این بود که چگونه ، با بهترین روش ، بین سال قمری(که تقریبا 11 روز از سال شمسی کوتاهتر است) وسال شمسی ارتباط ایجاد شود. یکی از اولین راه حلها ، اضافه کردن یک ماه به سال قمری درهر دوره سه ساله بود. راه حل دیگر برای ایجاد برابری اضافه کردن سه ماه به 8 سال قمری ویا 7 ماه 3 19 سال قمری است که این تعدیل ، به ترتیب برابر یک دوره 8 ساله و یا 19 ساله شمسی است و دوره 19 ساله به دوره متونیک (Metonic) موسوم است که اسم آن از نام منجم یونانی ، متون (433 قبل از میلاد) گرفته شده است. متون کشف کرد که در هر دوره 19 ساله شمسی ، 235ماه قمری وجوددارد. هر دو دوره 8 ساله و دوره متونیک ، توسط یونانیان بکار گرفته شده است. دوره 19ساله متونیک تا حدی دقیق است وهنوز در محاسبات تقویم کلیسایی بکار گرفته می شود.

تقویم شمسی

درحال حاضر تقویم قمری در بین بسیاری از ممالک رواج ندارد. به منظور انطباق بیشتر ماههای عرضی در سال شمسی ، کاربرد قمری مورد توجه قرار نمی گیرد. تعداد ماهها ، به همان 12 ماه در سال محدود شده، اما دیگر ماهها قمری نیستند و فازهای ماه در هر روزی از ماه عرضی ممکن است اتفاق افتد.فقط طول2422/365 روزبه عنوان طول متوسط سال شمسی مبنای کار تقویم شمسی است. جزء 2422/0 تقریبا نزدیک به کسر 25/0 است. بنابراین سال 365 روزه شمسی بکار می رود وهر چهار سال یک روز به عنوان جبران جزء 25/0 به سال اضافه می گردد. سالی که یک روز به آن اضافه می شود به سال کبیسه (Leap Year) موسوم است. این راه حل همان راه حلی است که در تقویم جولینوسی (Julian Calender) بکارگرفته شده است. این تقویم را ژولیوس سزار درست کرد وپاپ گرگوری13اصلاحاتی درآن به عمل آورد وتا امروز درمیان اروپائیان معمول وبه نام گرگوری شناخته شده است.اماچون کسری که می بایست جبران شود 2422/0 است ونه 25/0 ، لذا افزودن یک روز در هر چهارسال ، به اندازه تفاوت 25/0 و 2422/0 یعنی 0078/0 روزدر سال ویا درحدود 3 روز در هر چهار قرن اضافه می آید.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 03 آذر 1385 [06:45 ]
  المپیاد
 

سلام
من اول دبیرستانم .از امروز برا المپیاد شروع کردم.
من علاقه ی شدیدی به نجوم دارم .وامروز کتاب ساختار ستارگان وکهکشان ها رو شروع به خوندن کردم.اما از اون زیاد نمی فهممredfaceredface (20 صفحشو خوندم).حالا منی که تموم عزمم رو جمع کردم که توی المپیاد موفق بشم چی کار کنم(البته من فکر نمی کنم امسال موفق بشم)
یه راهی جلو پام بذاریدcrycryایا من می تونم موفق بشم یا برا سال دیگه بخونم.
ممنونidea

  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فرشباف 3 ستاره ها ارسال ها: 213   در :  شنبه 04 آذر 1385 [06:19 ]
  نخستین تماشاگاه تقویم ایران
 

نخستین تماشاگاه تقویم ایران در حرم عبدالعظیم حسنی شامگاه پنجشنبه گشایش یافت. پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران در آیین گشایش این مرکز نجوم در تالار شیخ صدوق حرم عبدالعظیم حسنی گفت: امروز با گشایش این مرکز، سی و هفتمین نشست همایش نجوم برگزار شده است.

`محمدرضا صیاد` هدف از برپایی این همایش را ارایه روشی نوین برای تبدیل تقویم‌های هجری، شمسی، میلادی به یکدیگر بیان کرد. به گفته صیاد، وی نخستین مبتکری است که توانسته است با بکارگیری این روش ظرف ‪ ۲۰‬دقیقه میلاد امام محمد باقر را به تاریخ شمسی مشخص کند.

وی گفت: تعیین میلاد امام محمد باقر برای نامگذاری روز پژوهش بسیار مهم و ضروری به شمار می‌رفت. وی با اشاره به این که تقویم هجری و شمسی تنها در بین مردم کشورهای ایران و افغانستان مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت در زمان حکومت طالبان افغانستان تقویم خود را به هجری قمری برگرداند. این پژوهشگر گفت برای تعیین تاریخ شمسی میلاد ائمه اطهار با رجوع به محل تولد آنها و بررسی مختصات محل تولدشان توسط نرم افزار می‌توان به تاریخ شمسی آن دست پیدا کرد.

وی اساس کار تحقیقاتی خود را ساخت مدل برای تقویم‌ها توصیف کرد و گفت که تاکنون جدولهای بسیاری را برای ارایه روز، سال و تاریخ هجری، شمسی، میلادی طراحی کرده‌است. صیاد گفت `من الگوهای طراحی جدولها را برای اولین بار از ریاضی‌دان لهستانی که ‪ ۳۴‬سال پیش جدولی را در خصوص تقویم میلادی ارایه کرد، گرفتم.` وی گفت: من تمام تلاش خود را برای طرح جدولهای کامل‌تر از ریاضی دانان منجم به کار گرفته‌ام. البته در جدولهای من هم نواقصی به چشم می‌خورد. از این پژوهشگر سه کتاب و مقالات تخصصی زیادی به دانشگاهها و بازار ارایه شده است.

منبع: خبرگذاری جمهوری اسلامی

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 29 آذر 1385 [09:08 ]
  راهنمایی برای منابع مورد نیاز المپیاد نجوم (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:مشهدیزاده
من سال دوم دبیرستان هستم
لطفا منابع مورد نیاز برای مطالعه المپیاد نجوم را به من معرفی کنید

  امتیاز: 0.00