منو
 کاربر Online
950 کاربر online
 : ادبی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline امیر خاکپور 3 ستاره ها ارسال ها: 433   در :  چهارشنبه 08 شهریور 1385 [07:36 ]
  خدایا
 

خدایا سه چیز مرا از سوال از تو باز می دارد و یک چیز مرا در آن ترغیب می کند،

باز می دارد فرمانی که تو دادی و من در اطاعت کندی نمودم و آن که نهی کردی

و من سوی نهی تو شتافتم و نعمت بخشیدی و من در سپاسگذاری آن کوتاهی کردم.

و مرا در مسئلت از تو ترغیب می کند، تفضل تو بر کسی که روی به تو آورد و به گمان

نیکو سوی تو آمد، چون هر احسانی که از تو رسد افزون از استحقاق بندگان است و

همه نعمت های تو بی علت و سبب .

اینک من به درگاه عزت تو مانند بنده فرمانبردار و ذلیل ایستاده و مانند مردم مستمند

و بی چیز با شرمساری از تو مسئلت می کنم . اقرار دارم در هیچ حال از نعمت تو

خالی نبوده ام و با احسان فراوان تو هرگز از نافرمانی سالم نمانده ام . آیا اقرار من

به بدی عمل مرا سود خواهد داد و اعتراف من به زشتی کردار، مرا نجات خواهد

بخشید؟ آیا در این مقام شایسته خشم خود را بر من واجب شمری؟ و در هنگام دعای من

غضب تو مرا فرو گیرد؟

  امتیاز: 0.00