منو
 صفحه های تصادفی
مصلحت و حقیقت
جو
جور شدن مستقل
کوارک در طبیعت
خطای اندازه گیری
شیمی میوگلوبین و هموگلوبین
بیماری دست، پا و دهان
سیانوتریکیت
زنبور گزیدگی و آلژرى نسبت به سم زنبور
رقص کیهانی
 کاربر Online
272 کاربر online
 : پرسش و پاسخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 14 مرداد 1385 [08:31 ]
  گرایشهای فیزیک حالت جامد (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:
بنیامین
لطفا درباره گرایشهای فیزیک حالت جامد در کارشناسی ارشد توضیح دهید
و اینکه آیا نانو تکنولوژی جز این گرایشها است یا خیر
با تشکر

  امتیاز: 0.00