منو
 صفحه های تصادفی
اهل اعراف
بازنشستگی و فراغت
پیرولیز کرکینگ آلکانها
امام مهدی علیه السلام و لقب منصور
دیدار پیامبر پس از عروسی
پاسخ امام سجاد علیه السلام به نامه پادشاه روم
کاربردهای انتقال ژن به گیاهان
حد
عبادت و تقوای حبابه والبیه
انفاق از دوست داشتنی ها
 کاربر Online
837 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  چهارشنبه 14 تیر 1385 [16:12 ]
  چند نکته بیوشیمی
 

چند نکته بیوشیمی

  • از پلی ساکاریدهای ساختمانی علاوه بر سلولز و کیتین می توان مانان( پلیمر مانوز) و پپتیدو گلیکانها را نام برد که اولی در دیواره سلولی مخمر و دومی در دیواره سلولی باکتریها وجود دارند.

  • علاوه بر نشاسته و گلیکوژن که پلی ساکاریدهای ذخیره ای گیاهان و جانوران می باشند ، پارامیلیوم و اینولین هم پلی ساکاریدهای ذخیره ای هستند که اولی در برخی پروتوزوئرها مانند اوگلنا و دومی در پیاز گیاهانی مانند گل کوکب و کنگر فرنگی دیده می شوند.

  • جالب است بدانید محتویات گلیکوژن کبد پس از بیست و چهار ساعت گرسنگی تقریبا به طور کامل تخلیه می گردد.

  • حدود ده درصد از از وزن کبد را گلیکوژن تشکیل می دهد.

  • اسید هیالورونیک یک هتروپلی ساکارید بدون انشعاب است که در مایع زجاجیه چشم و مایع بین مفصلی وجود دارد.

  امتیاز: 0.00