منو
 صفحه های تصادفی
واکسیناسیون اطفال زیر هفت سال که در وقت مقرر مراجعه ننمایند
یاقوت سرخ
ارسلان پسر مسعود غزنوی
متصدی روابط عمومی
مطلوبترین محل ضربه در صفحه راکت
وصایت
Terbium
ختمی بری
اعمال کلیه در هموستازی
کهکشان حلزونی
 کاربر Online
458 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  دوشنبه 12 تیر 1385 [13:59 ]
  آیا آرکی باکتریها شباهت زیادی به یوباکتریها دارند یا یوکاریوتها؟
 

از نظر تکاملی آیا آرکی باکتریها شباهت زیادی به یوباکتریها دارند یا یوکاریوتها؟

در اواخرسال 1970 کارل واز و همکارانش از دو روش تعیین ترتیب توالی ژنها برای مشخص کردن خویشاوندی پروکاریوتها با هم و دیگر ارگانیسم های وابسته به آنها استفاده کردند . این پژوهشگران توالی ژنهای آرکی باکتری متانوژن بنام متانوکوکوس ژاناسکی را با ترتیب توالی ژنهای از پیش تعیین شده دویوباکتری مقایسه کردند و دریافتند که کمتر از نیمی از ژنها نظیر هم هستند . براساس این مشاهدات آرکی باکتریها حاوی ترکیبی از ژنهای شبه باکتریایی و شبه یوکاریوتی هستند و به نظر می رسد که آرکی باکتریها خویشاوندی نزدیکتری با یوکاریوتها داشته باشند . ( علیرغم نام آنها که آرکی به معنای کهن است ) .

منبع: وبلاگ زیست شناسی بوشهر

  امتیاز: 0.00