منو
 کاربر Online
445 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 12 تیر 1385 [10:04 ]
  روبورو
 

با سلام به همه.
این دفعه برنامه ای برای گشت و گزار روبورو در خانه برایتان ارسال کرده ام امیدوارم که خوشتون بیاد.
با ال ا دی:
label: 1
LED Green Right ON
LED Green Left ON
Motor R DOWN
Motor L DOWN
IF TSR is ON
LED Yellow Right ON
Motor R STOP
Motor L UP
Wait for 750 MilliSecond
Motor R DOWN
Motor L DOWN
LED Yellow Right OFF
End if
IF TSL is ON
LED Yellow Left ON
Motor L STOP
Motor R UP
Wait for 750 MilliSecond
Motor R DOWN
Motor L DOWN
LED Yellow Left OFF
End if
goto: 1

بی ال ا دی:
label: 1
Motor R DOWN
Motor L DOWN
IF TSR is ON
Motor R STOP
Motor L UP
Wait for 750 MilliSecond
Motor R DOWN
Motor L DOWN
End if
IF TSL is ON
Motor L STOP
Motor R UP
Wait for 750 MilliSecond
Motor R DOWN
Motor L DOWN
End if
goto: 1
mrgreen

  امتیاز: 0.00