منو
 کاربر Online
637 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline المیرا جدائی 1 ستاره ها ارسال ها: 22   در :  شنبه 10 تیر 1385 [16:36 ]
  گازهای اشک‌آور و خنده‌آور
 

گازهای اشک‌آور (tear gases)
مواد شیمیایی نسبتا بی‌خطر هستند که چشم انسان را به ترشح اشک برمی‌انگیزند. گازهای اشک آور دسته‌ای از تسلیحات شیمیایی محسوب شده و امروزه دیگر اهمیت نظامی چندانی ندارند. ماموران انتظامی برخی از کشورها کاز اشک آور را برای متفرق ساختن راهپیمایی‌ها و تظاهرات به کار می‌گیرند. همچنین از گاز اشک‌آور بیشتر برای آزمایش نفوذ‌نا‌پذیری ماسک‌های تنفس استفاده می‌شود. از عمده‌ترین گازهای اشک‌اور می‌توان به برم- استون- کلر- استوفنون و برم نیتریل‌سیانید اشاره نمود.
گاز خنده‌آور (laughing)
گاز خنده‌آور همان گاز دی نیتروژن‌اکسید با فرمول (N2O ) می‌باشد که از واکنش آمونیاک با نیتریک اسید ( حرارت دادن خشک آمونیوم نیترات) حاصل می‌شود.
NH4NO3 ---------> NH3 + HNO3

NH3 + HNO3 --------> N20 + 2H20

البته باید دقت شود که دمای واکنش بیشتر از حد صعود نکند زیرا تحت شرایط مناسب تجزیه آمونیوم نیترات به صورت انفجار‌امیز انجام می‌پذیرد. بر اثر استنشاق مقدار کمی از این گاز حالت مخصوصی به انسان دست می‌دهد که این همان میل به خنده می‌باشد. بدین لحاظ گاز دی‌نیتروژن‌اکسید را گاز خنده‌آور نیز گویند.

  امتیاز: 0.00