منو
 کاربر Online
945 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  چهارشنبه 24 خرداد 1385 [09:38 ]
  توتومری چیست؟
 

ترکیباتی که ساختار آنها از نظر آرایش اتمها متفاوت باشد، اما بصورت تعادلی سریع و آسان وجود داشته باشد، توتومر نامیده می‌شوند.

متداولترین نوع توتومری ، شامل ساختارهایی است که از لحاظ موضع اتصال هیدروژن متفاوتند. در این موارد ، مانند توتومری کتو-انول ، تعادل توتومری به سود ساختارهایی است که در آنها ، هیدروژن به جای اتم الکترونگاتیوتر به کربن متصل است؛ یعنی تعادل به نفع اسید ضعیف‌تر است.

نمونه ای از توتومری در زیر آورده شده است:

C=-O-H - - CH-C=O


در این توتومری ، اسید قویتر به اسید ضعیفتر تبدیل شده است. یعنی یک الکل به یک کتون.

  امتیاز: 0.00