منو
 صفحه های تصادفی
آل صاعد
کارل گوته یانسکی
محدودیت عقل و علم
تکنولوژی Ajax
تاریخچه نگارش قرآن
فرایندهای جنسی در باکتری و ویروس
رسانه دانش:CompactTOC
پروتز متحرک دندان
فایده‌های خواب
تراش کار درجه 2 CNC
 کاربر Online
903 کاربر online
 : روان شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline شیرین حسینی 2 ستاره ها ارسال ها: 28   در :  جمعه 19 خرداد 1385 [12:00 ]
  آیا میدانید که:
 

آیا میدانید که:
هرکس امضای ویژه ای دارد؟!! بسیاری ازمردم نمی دانندکه امضا هم مانند نقاشی گویای رازهایی ازشخصیت است. البته این امر قطعی نیست ، اما پژوهشگران معتقدند بین روح وروان وعملکرد رفتاری ماارتباط نزدیکی وجود دارد برای نمونه آیا تابحال به نوشته هایتان دقت کرده اید؟!!!
زمانیکه عصبانی وناراحت هستید بسیار بد خط می نویسید و زمانیکه خوشحال وسرحال هستید بسیار خوش خط.
 کسانیکه به طرف عقربه های ساعت امضا می کنند، انسانهای منطقی هستند.
 کسانی که برخلاف عقربه های ساعت امضا می کنند، دیر منطق را قبول میکنندو اغلب غیر منطقی اند.
 کسانی که از خطوط عمودی استفاده می کنند، لجاجت وپافشاری دراموررا دارند.
 کسانی که از خطوط افقی استفاده می کنند، در کارهایشان نظم دارندو معمولا آدمهای مرتبی هستند.
 کسانی که به حالت دایره وبیضی امضا میکنند، کسانی اند که می خواهند به قله های ترقی برسند.
 کسانی که پیچیده امضا می کنند، به همه چیز شک دارند.
 کسانی که با فشار زیاد امضا می کنند، افرادی هستند که درکودکی سختی کشیده اند.
 کسانی که در امضایشان نام ونام خانوادگی می نویسند، از منزلت اجتماعی برخوردارند.
 کسانی که در امضای خوداسم وفامیل می نویسند، خودشان را در فامیل ازهمه برتر می دانند.
 کسانی که اسمشان را می نویسند وروی آن را خط می زنند، باحتمال شخصیت خود را نشناخته اند.نوشته:آقای روزبهانی
منبع: شبکه پیام نما سیما


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مریم اعتصامی 3 ستاره ها ارسال ها: 441   در :  جمعه 19 خرداد 1385 [16:04 ]
  تغییر شخصیت!
 

سلام
حالا که دارم فکر میکنم میبینم که با توجه به این مطلب و تغییرات مداوم امضای من!!! من خیلی تغییر شخصیت دادم !!!exclaimeek

  امتیاز: 0.00