منو
 کاربر Online
745 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  چهارشنبه 03 خرداد 1385 [07:53 ]
  فتوسنتز در گیاهان تیره گل ناز
 

فتوسنتز در گیاهان تیره گل ناز

روزنه‌های بسیاری از گیاهان در روز باز و شب هنگام بسته می‌شوند. اما بعضی از گیاهان گوشتی که برای زیستن در محیطهای بسیار خشک سازش یافته‌اند برعکس بیشتر گیاهان در روز روزنه‌های خود را می‌بندند. در اینجا ممکن است که از خود بپرسیم چنین گیاهانی در روز با بستن روزنه‌های خود چگونه دی‌اکسید کربن مورد نیاز را که برای فتوسنتز نیاز دارند تامین می‌کنند. پاسخ این پرسش در سوخت و ساز غیر عادی این گونه گیاهان است.

هنگام شب که روزنه‌ها باز هستند دی‌اکسید کربن آزادانه از میان روزنه‌ها وارد برگ می‌شود و به سلولهای مزوفیل می‌رسد و در آنجا اسیدهای آلی مانند اسید مالیک و اسید آسپارتیک تولید می‌کند. این اسیدها سپس در واکوئولهای سلولهای مزوفیل انباشته می‌شوند. با روشن شدن هوا و بسته شدن روزنه‌ها این اسیدهای آلی شروع به تجزیه شدن می‌کنند و دی‌اکسید کربن آزاد می‌سازند. این دی‌اکسید کربن درون فضای بسته برگ پخش می‌شود و مورد استفاده سلولهای فتوسنتز کننده قرار می‌گیرد.

  امتیاز: 0.00