منو
 کاربر Online
484 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [07:12 ]
  نحوه پیدایش موجودات فتوسنتز کننده و ویژگی فتوسنتز در ابتدا تشکیل (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:میترا میرزایی

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  چهارشنبه 03 خرداد 1385 [06:56 ]
  اتوتروفیسم و انقلاب اکسیژن
 

اتوتروفیسم و انقلاب اکسیژن

گروههای اولیه موجودات زنده پیش سلولهایی بودند که خاستگاه آغازیان پست بودند. بقای نخستین پیش سلولها مانند هتروتروفهای کنونی به عرضه مدام مواد غذایی آلی وابسته بود. مواد خام لازم برای ساختن غذاهای جدید هنوز فراوان بودند، آب تمام نشدنی بود و علاوه بر متان اینک منبع بهتری از کربن مستقیما درون پیکر پیش سلولها وجود داشت و آن دی‌اکسید کربن حاصل از تنفس بود.

با فراهم بودن دی‌اکسید کربن و آب به شرط آنکه منابع جدیدی از انرژی خارجی پیدا میشد سلولها می‌توانستند مولکولهای آلی بسازند. البته انرژی داخلی همچنان از ATP بدست می‌آمد اما خود ATP جزء آندسته از مولکولهای آلی بود که خطر تمام شدنش می‌رفت. بعضی از پیش سلولها وسایلی برای استفاده از منابع انرژی خارجی بوجود آورده بودند. گروهی از آنها می‌توانستند گوگرد ، آهن و نیتروژی را جذب کنند. امکان دارد که اینگونه مواد غیر آلی تحت تاثیر واکنشهای انرژی زا قرار می‌گرفتند و انرژی حاصل برای تبدیل دی‌اکسید کربن داخلی و آب به مولکولهای آلی غذایی مصرف می‌شد. این فرایند را شیمیوسنتز گویند و امروزه هنوز هم در بعضی از باکتریها رخ می‌دهد.

در فتوسنتز منبع خارجی انرژی نور است که این انرژی با کمک کلروفیل سبب تبدیل دی‌اکسید کربن و آب به غذا می‌شود. شیمیوسنتز و فتوسنتز باهم شیوه اتوتروفی را تشکیل می‌دهند. وقتی تولید مواد آلی به روش اتوتروف تامین شد دیگر کمبود عرضه مولکولهای غذایی اقیانوس مشکلی ایجاد نمی‌کرد. زیرا پیش سازهای فتوسنتز کننده غذای لازم خود را می‌ساختند. وقتی که فتوسنتز به مقیاس روز افزون صورت گرفت تغییرات مهمتری در اوضاع فیزیکی محیط روی زمین بوجود آورد. یکی از فرآورده‌های فتوسنتز اکسیژن است. پس اولین فتوسنتز کننده ها باکتریها بوده‌اند.

  امتیاز: 0.00