منو
 کاربر Online
769 کاربر online
 : ادبی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 29 اردیبهشت 1385 [11:10 ]
  آموخته ام
 

  • آموخته ام هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست
  • آموخته ام که نگویم ای کاش آن کار را طور دیگری انجام داده بودم >بلکه بگویم بار دیگر آن را طور دیگری انجام خواهم داد .
  • آموخته ام مرد بزرگ به خود سخت میگیرد ومرد کوچک به دیگران .
  • آموخته ام پیش از آن که دوستم بدارند >دوست بدارم.
  • آموخته ام باید به زمهن مسلط باشم >نه زیر فرمان آن.
  • آموخته ام که پیش از آن که دیگران مرا بفهمند .من دیگران را درک کنم
و
آموخته ام تا زنده ام همه چیز را بیاموزم

  امتیاز: 0.00