منو
 کاربر Online
791 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline کیانی 3 ستاره ها ارسال ها: 244   در :  یکشنبه 24 اردیبهشت 1385 [03:40 ]
  ملاقات ناهید با سیاره ای به نام جرج
 

در این ماه ،ناهید می تواند شما را به محل سیاره ای راهنمایی کند که با وجود آنکه با چشم غیر مسلح قابل رصد است ،منجمین دوران باستان هیچ گاه نتوانستند آن را مشاهده کنند
دسته ای از جذاب ترین اجرام قابل رصد در آن دوران ،۵ سیاره ی قابل رویت با چشم غیر مسلح بود.(عطارد ،زهره ،مریخ ،مشتری و زحل)مردمان باستان ساعات فراوانی را صرف نگریستن به این ۵ سیاره می کردند و تصور آنها بر این بود که حرکت این ۵ جرم ،امور زندگی آنان را اداره می کند.
با وجود تمام این مشاهدات ،آنان یکی از سیارات را که با چشم غیر مسلح قابل رصد بود ،نمی دیدند.این سیاره که روشنایی آن از قدر ۶ بوده و در آن زمان نیز بدون استفاده از ابزار رصدی قابل رویت بوده است ،برای اولین بار `جرج` نامیده شد.
البته `جرج` به روشنی سیارات دیگر نبود اما با این حال همانند ستاره ای آبی رنگ در آسمان می درخشید.قطر آن ۴ برابر زمین بوده و ۳۰ قمر و در حدود ۱۲ حلقه به دور آن می گردند.جرج در هر ۸۴ سال یک بار به دور خورشید می گردد و همواره به صورت مورب در حال دوران بوده است.
`جرج` امروزه به اورانوس شهرت یافته است.
سیاره ی جرج (اورانوس) از نگاه دوربین سفینه ی Voyager ۲ منجم انگلیسی ،ویلیام هرشل،این سیاره را در سال ۱۷۸۱ در هنگام بررسی دایره البروج کشف کرد.وی در آن هنگام ،این سیاره را به افتخار پادشاه وقت انگلستان (جرج سوم) ، `جرج` نامید.بعد ها این سیاره اورانوس (خدای یونانی آسمان) نامیده شد.
این سیاره برای اولین بار توسط `جان فلمستید` به عنوان ستاره ی `۳۴ ثور` (۳۴ امین ستاره از صورت فلکی ثور یا گاو) ثبت گردید.دلیل این اشتباه آن بود که این سیاره بسیار از خورشید دور بوده و در نتیجه از نگاه چشم غیر مسلح مانند یک ستاره به نظر می رسد.در عین حال ،این سیاره حرکت بسیار کندی دارد و ده ها سال باید آن را زیر نظر گرفت تا بتوان دریافت که این جسم در حقیقت یک سیاره است.

  امتیاز: 0.00